فراخوان سبزهای تبریز برای برگزاری راهپیمایی 22خرداد

22خرداد 89 از روزهای سرنوشت ساز تاریخ خواهد بود.همه ما از حوادث یک سال اخیر باخبر هستیم و می دانیم که سیلی محکم ملت ،کودتاگران را گیج کرده است.اگرچه شدت سرکوبها در سال اخیر برای ناظران داخلی و خارجی شگفت انگیز بود اما شگفت انگیزتر از آن ، مقاومت سرسختانه یک ملت در برابر این سرکوب ها بود که همگان را متعجب کرد.امسال 22 خرداد یکی از همان روزهایی است که بارها در سال88 تکرار شد.22 خرداد 89، عاشورایی دیگر است،25خردادی دیگر است.باری، در سالگرد کودتای ننگین 22خرداد با حضور قاطع خود در خیابانها پیام روشنی برای حاکمان داریم : این جنبش سر باز ایستادن ندارد. تبریز در طول یک سال اخیر به موازات دیگر شهرها در جنب و جوش بود .23 تا 25 خرداد، 27 شهریور و 13آبان،از روزهایی بود که مردم تبریز با حضور در خیابان ها عزم خود را برای مبارزه نشان دادند.همچنان که عدم استقبال مردم شهر تبریزاز سفر استانی محمود احمدی نژاد ،گویای همه چیز بود.این بار نیز در روز 22خرداد ، سبزهای تبریز همزمان با دیگر شهرهای ایران ، به پا می خیزند و فریاد خویش را بلندتر سر می دهند.یادمان نرود که ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم.
وعده ما 22 خرداد 1389 ؛ تبریز ؛ چهارراه شهناز


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: