بيانيه کروبی و موسوی: برای حفظ جان و مال مردم راهپيمايی برگزار نخواهد شد، ، کلمه

– اين رسم دولتی نامشروع است که جز به موافقان خود مجوز راهپيمايی نمی دهد
– اکنون در حالی که ۴۸ ساعت به زمان پيش بينی شده برای راهپيمايی باقی نمانده است با عنايت به گزارش نمايندگان احزاب اصلاح طلب و نيز جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می داريم راهپيمايی پيش بينی شده برگزار نخواهد شد. بديهی است با سابقه سياه يک سال گذشته در سرکوب معترضانی که تنها جرمشان طلب نمودن رأی خود به شيوه ی مسالمت آميز بود و همچنين اخبار رسيده از سازماندهی مجدد افراطيون و سرکوبگران در جهت يورش به مردم بی دفاع و مظلوم، از مردم و معترضان می خواهيم خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزينه تر و موثرتری دنبال کنند.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی امروز و پس از گزارش نمايندگان احزاب اصلاح طلب درباره جلسه با وزارت کشور بيانتيه مهمی را صادرکردند. به گزارش کلمه متن کامل بيانيه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
مردم آگاه و هوشيار ايران

حضور و مشارکت آگاهانه و مسئولانه شما در پای صندوق های اخذ رأی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال گذشته و بهره گيری گسترده از حق رأی برای تعيين سرنوشت توسط يکا يک شما، حرکتی عظيم و حماسه جاودانه بود که می رفت مسير آينده کشور را از سرازيری مخوفی که گرفتار آن بود و امروز آشکارتر شده است به سمت افق های روشن و قلّه های افتخار که شايسته ملّت بزرگ ايران است برگرداند که متاسفانه دستان نا پاک در آراء پاک شما دست برده و نتيجه به گونه ای اعلام شد که موجب حيرت همگانی گرديد و اعتراضات يک پارچه شما مردم آگاه در جهت احقاق حق از دست رفته را برانگيخت وليکن صد افسوس راهپيمايی و حضور مسالمت آميز شما به جای آنکه مورد توجه و رسيدگی قرار گيرد سرکوب شد و شما ملت هميشه سربلند هزينه های بسياری را در طی يک سال گذشته برای احقاق حق به يغما رفته خود پرداخته ايد. راهپيمايی بزرگ و فراموش نشدنی شما در ۲۵ خرداد سال گذشته سند حقانيتی است که گذشت زمان نيز نخواهد توانست از اعتبار آن بکاهد. انتظارات به حق شما مردم عزيز ما را بر آن داشت که جهت پاسداشت آن حماسه به يغما رفته و پيگيری مطالبات به حق ملّتی سرافراز که عليرغم همۀ سرکوب ها دست از روش مسالمت آميز بر نداشته و اميدوارانه آينده روشن را برای کشور خود و فرزندان خود طلب می کنند برای سالگرد روز فراموش نشدنی ۲۲ خرداد در حماسه ملی در انتخابات تقاضای برگزاری راهپيمايی بنمائيم. ما نيز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر حق بی چون و چرای ملت در تظاهرات و اعتراض صراحت دارد و با هدف جلوگيری از بروز تنش و گرفتن بهانه از دست سرکوبگران و تأمين امنيت انتظامی ملت، درخواست برگزاری تجمع و راهپيمايی در سالروز حماسه ۲۲ خرداد از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی را در موقع مقتضی تسليم استانداری تهران و وزارت کشور نموده که متاسفانه با بهانه تراشی های متعدد اين درخواست بی پاسخ مانده است.

لذا تعدادی از احزاب و گروههای اصلاح طلب جهت رفع بهانه جوئی ها درخواست مشابهی را به وزارت کشور ارائه دادند که سير آن و پاسخ نهائی وزارت کشور به اين درخواست در نامۀ اخير نمايندگان و احزاب اصلاح طلب آمده است و آنان اعلام کرده اند اميدی به اخذ مجوز از اين دولت ندارند.

اکنون در حالی که ۴۸ ساعت به زمان پيش بينی شده برای راهپيمايی باقی نمانده است با عنايت به گزارش نمايندگان احزاب اصلاح طلب و نيز جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می داريم راهپيمايی پيش بينی شده برگزار نخواهد شد. بديهی است با سابقه سياه يک سال گذشته در سرکوب معترضانی که تنها جرمشان طلب نمودن رأی خود به شيوه ی مسالمت آميز بود و همچنين اخبار رسيده از سازماندهی مجدد افراطيون و سرکوبگران در جهت يورش به مردم بی دفاع و مظلوم، از مردم و معترضان می خواهيم خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزينه تر و موثرتری دنبال کنند.

اين خودفريبی و ساده انگاری است که تصور شود با تهديد و تحقير و دروغ در توپخانه هايتان توانسته ايد حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کنيد. عليرغم ادعاهای کرکننده رسانه به اصطلاح ملی صدا و سيما و مطبوعات حامی دولت مبنی بر تحليل رفتن نيروهای جنبش اعتراضی مردم ايران، خود دست اندکاران و سياستگذاران بيش از هر کس به اين نکته واقفند که جنبش زنده است و افتخار واقعی از آن کسانی ست که عليرغم همه تهديدها و مخاطرات، نا امنی ها، علم به عواقب احتمالی مالی و جانی هنوز از اعتراض بحقشان دست نکشيده اند و حتّی يک اعلام حضور کوچکشان، وحشت بر سرتاپای سرکوبگران می اندازد و لشگرکشی همه جانبه انتظامی و امنيتی را به دنبال می آورد.

و اين رسم دولتی نامشروع است که جز به موافقان خود مجوز راهپيمايی نمی دهد با اين حال راهی را که شما ملّت بزرگ ايران برگزيده ايد مسدود شدنی نيست و شما خلّاقانه نقش آفرينی خود را در اين مسير متجلّی خواهيد ساخت و ما نيز در همه حال تا رسيدن صبح روشن فردا در کنار و همراه شما خواهيم بود.

اين رسم دولتی نامشروع است که جز به موافقان خود مجوز راهپيمايی نمی

والسلام علی من اتبع الهدی
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی
۲۰/۰۳/۸۹


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: