منبعد “چماق عريان” حكومت می كند! ( بابک داد )

ببا تشکر از دوستی که مطلب زیر را برای ما ارسال داشته اند، ما از مطالب ارسالی شما استقبال کرده و پس از تایید هیئت تحریریه همه را در این سایت قرار میدهیم ( ذکر یک مقاله و خبر لزوما به معنای تایید اعتقاد و مرام سیاسی نویسنده نیست) : ا تشکر از دوستی که مطلب زیر را برای ما ارسال داشته اند، ما از مطالب ارسالی شما استقبال کرده و پس از تایید هیئت تحریریه همه را در این سایت قرار میدهیم ( ذکر یک مقاله و خبر لزوما به معنای تایید اعتقاد و مرام سیاسی نویسنده نیست) :

گام های مصباح و احمدی نژاد برای بلعيدن كشور!
خيلی سخت نيست در ميانه همه جنجال هايی كه در كشورمان برپاست رد پای اتفاقات بزرگتری را ببينيم كه در شرف وقوع هستند. اكنون اية الله مصباح يزدی نزديك تر از هميشه به تصاحب كرسی رهبری جمهوری اسلامی است و در حال اندازه گيری “جامه ولايت” و برداشتن آخرين گام های خود است. بعد از يكسره كردن كار بيت امام و مراجع قم، اكنون نوبت به بريدن بقيه شاخه هايی است كه مقام معظم رهبری می توانست از آنها بياويزد و مدتی بر قدرت باقی بماند؛ هاشمی رفسنجانی، سران جنبش سبز، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان…؟ اينكه در سر آقای مصباح چه می گذرد، چيز پيچيده ای نيست. ولی نكته مهم اين است كه اين روزها نوبت “نسق گيری از مجلس” بود كه گهگاه صداهايی از آن بر می خاست! جنجال اين نسق گيری باز هم “فرقه مصباحيه” را به سايه برد تا روزی كه زمان “ظهورشان” فرا برسد!
در اين هفته مجلس شورای اسلامی دو مصوبه جنجالی داشت كه جنجال بر سر اولی باعث شد اهميت مصوبه دومی ناديده گرفته شود! مصوبه اول مجلس مخالفت با دولتی شدن نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامي و به نوعي مخالفت با تصاحب اين دانشگاه توسط دولت كنونی بود. اين مصوبه باعث شد گروه های سازمان يافته مقابل مجلس تجمع كنند و بر عليه “مجلس فرمايشی!” شعار دهند و با شعارهای تندی بر عليه علی لاريجانی رئيس مجلس، خواهان لغو اين مصوبه شوند! علی لاريجانی در سخنانش اين تجمع و شعارهای دانشجويان بسيجی در مقابل مجلس را “بی ادبانه، دريدگی و …” خواند اما نهايتا” امروز با لغو اين مصوبه جنجالی، بر خواست همان جماعت “دريده” گردن گذارد و مجلس وابسته و ضعيف هشتم به طور علنی تسليم تهديدهای اوباشان شد! گروه سركوبگری كه به طور واضحی تهديد كردند “مجلس را به توپ خواهند بست”!
امروز مجلس با يك طرح فوريتی، مصوبه خود را پس گرفت و راه را برای “تسخير دانشگاه آزاد توسط دولت كودتايی” هموار كرد. اما مصوبه دومي كه بي سروصدا از كنار اين غوغاها عبور كرد، تمديد دوره شوراهاي شهر و روستاي كنوني از چهار سال به شش سال و به بهانه “تجميع انتخابات” بود! بر اساس اين مصوبه، شوراهاي كنوني كه عمدتا” از حاميان احمدي نژاد در انتخابات سال قبل بودند، به جاي دوره چهارساله قانوني شان، مي توانند تا زمان برگزاري انتخابات بعدي رياست جمهوري (سه سال ديگر) باقي بمانند تا هر دو انتخابات رياست جمهوري و شوراها همزمان برگزار شوند.
شايد جنجال هاي ديروز و امروز مجلس، كمي بيش از اهميت واقعي شان توسط برخي رسانه هاي دولتي بزرگنمايي شدند تا اهميت اين مصوبه دوم ناديده گرفته شود. با تمديد دوره شوراهاي كنوني، احمدي نژاد بهترين حاميان مالي خود را در شوراها و شهرداري ها براي انتخابات دوره بعد رياست جمهوري حفظ خواهد كرد و در آن زمان از كمك هاي ميلياردي شوراها و شهرداري ها براي بقاي “حكومت مادام العمر” خود بهره خواهد گرفت. تا آن زمان او دو گزينه خواهد داشت؛ يا جانشين مناسبي براي خود انتخاب خواهد كرد و مانند مدل «پوتين/ مدودف» در روسيه، با يك جابجايي تاكتيكي در قدرت باقي خواهد ماند و يا به حدي گستاخ خواهد شد كه طرح رياست جمهوري مادام العمر خود را به كرسي بنشاند. كه البته احتمال اين دومي بيشتر است. چون هم او جسارت لازم براي اين كارها را دارد و هم سايرين را به اندازه كافي ضعيف خواهد كرد كه مخالفتي با وي نكنند. پروژه ضعيف كردن ديگران، مدت هاست كليد خورده و اكنون نوبت تصاحب دانشگاه آزاد و تسخير ثروت هاي نجومي آن و زهر چشم نشان دادن به مجلس بود كه همه اينها به لطف “چماق عريان” حل و رفع شد.
تا سه سال ديگر، احمدي نژاد طرح هاي بسياري براي عملي كردن نقشه هاي خود براي “بقا” در سر دارد، ولي او ظاهرا” بيننده خوبي براي سريال مستند “راز بقا” نبوده، وگرنه مي دانست هميشه جانوران ديگري هستند كه منتظر خوردن روباه شكارچي به انتظار نشسته اند و كاردهاي خود را تيز مي كنند! همان طور كه علي لاريجاني هنوز واقعيت هاي اين بازي را باور نكرده است. امروز لاريجاني و ساير اصولگرايان “آينده محتوم” خود را در جريان اين جنجالها ديدند. به فاصله يك هفته از حمله گروههاي سازمان يافته به بيوت مراجع تقليد در قم و سكوت شرم آور مجلس در مقابل اين تهاجم ها، ديروز شتر همين “اوباش سالاري” در مقابل مجلس لاريجاني هم زانو زد و نوبت به توهين و حذف به او و سايرين هم فرا رسيد! آنها با چشمان خود ديدند “راز بقا” بزرگترين راز هستي است و نوبت شكار شدن، گاهي قبل از آنكه فكرش را بكنيد، فرا مي رسد! دير نيست زماني كه نوبت به مقام معظم رهبري برسد. آقاي مصباح يزدي مدت هاست جامه رهبري را “پروو” مي كند و حالا كه بحث “راز بقا” شد بد نيست بدانيم “تمساح” جاندار بسيار صبوري است كه مي تواند تا يك ساعت زير آب نفس خود را حبس كند و منتظر شكار بنشيند، پوست فوق العاده سختي دارد و شكارش هم بسيار دشوار است. دندان هاي تمساح در همه سنين عمر دوباره در مي آيند و در صورت نبودن غذا، تمساح قوی، همنوع ضعیف تر خود را می خورد.

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: