ربودن و شکنجۀ وحشیانۀ عروس منصور اسانلو توسط مأمورین وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی ایران” خانم صمدی عروس منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه توسط 3 تن از مأمورین وزارت اطلاعات ربود شد و مورد شکنجۀ وحشیانۀ آنها قرار گرفت.
روز چهارشنبه 2 تیرماه حوالی ساعت 17:30 هنگامی که خانم زویا صمدی عروس منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از محل کارش عازم منزل بود در ایستگاه متروی کرج وقتی که از مترو پیاده شد تا مسافرین بتوانند از مترو خارج شوند مورد یورش وحشیانه مأمورین وزارت اطلاعات قرار گرفت. آنها در مقابل چشمان بهت زده مسافرین که شاهد صحنۀ یورش وحشیانه و غیر انسانی مأمورین وزارت اطلاعات بودند، موهای خانم صمدی را چنگ زدند و در حالی که او را از موهایش گرفته بودند و می کشاندند وی را مورد ضرب وشتم قرار می دادند. خانم صمدی فریاد می زد و تقاضای کمک می کرد و به مسافرین اعلام می کرد که من عروس آقای اسانلو هستم. همزمان برای ممانعت از اعتراض و فریاد کمک بر دهان او چسب زدند و ربودند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
سپس خانم صمدی را که توسط سه نفر ربوده شده بود، سوار بر یک ماشین نمودند و به نقطۀ نامعلومی با خود بردند. او را در سلولی که در نقطۀ نامعلومی بود قرار دادند . سپس به او دستبند، پابند و چشم بند زدند و به جایی او را بستند و برای مدت طولانی تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دادند.
ضربات و حشیانه بر سر و صورت او متمرکز بود و همچنین سر او را بارها به دیوار کوبیدند. آثار شکنجه بر تمامی اعضای بدن او عیان است و باعث پارگی لثه، آسیب دیدگی دندان ها، متورم شدن سر، زخمی شدن دستها و پای راست و همچنین تمامی بدن او در اثر این شکنجه های وحشیانه کبود شده است.
مأمورین وزارت اطلاعات هنگامی که او را مورد شکنجۀ وحشیانه قرار می دادند با فریادهای وحشیانه به خانم صمدی می گفتند: «تو باید تعهد بدهی که اگر اسانلو آزاد شد نباید اینجا بمونه و نباید کاری انجام بده».
مأمورین وزارت اطلاعات پس از ساعت ها شکنجه و اذیت وآزار، جسم شکنجه شده و در شوک فرو رفته او را حوالی ساعت 21:45 به زیر پل سید خندان انداختند و آنجا را ترک کردند. آنها همچنین به او تأکید کردند که نباید شکایت کند و در این مورد با کسی صحبت کند در غیر این صورت عواقب آن را خواهد دید.
خانم زویا صمدی علیرغم گذشت نزدیگ به 24 ساعت هنوز در شوک بسر می برد و وضعیت عادی خود را باز نیافته است.
اوچند ماه است که به طور ممتد مورد تهدید تلفنی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد و حتی یک بار او را به شعبه 14 دادگاه انقلاب احضار کردند . وقتی که خانواده به آنجا مراجعه می کند به آنها گفته می شود که ما چنین احضاریه ای را صادر نکرده ایم. مأمورین وزارت اطلاعات سال گذشته خانم صمدی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و قصد ربودن او را داشتند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش، ربودن و شکنجه وحشیانه یکی از اعضای بی گناه خانواده فعال سندیکایی منصور اسانلو را به عنوان یک عمل جنایتکارانه محکوم می کند و از دبیر کل کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه زنان و شکنجۀ سازمان ملل متحد و سازمان جهانی کار برای دفاع از فعالین کارگری اسیر و خانواده های بی دفاع آنها خواستار اقدامات عملی است.
.
http://pejvakzendanyan.blogfa.com/post-1601.aspx
.
http://www.rahesabz.net/story/18162

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: