آتش زدن اتوبوس یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»اتوبوس یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که برای امرار معاش خود وتعدادی از همکاران تعلیق شده از کار بکار برده می شد به طرز مشکوکی به آتش کشیده شد.

حوالی نیمه شب چهارشنبه 9 تیرماه اتوبوس شخصی فعال سندیکایی امیر خرازی در اسلام شهر به طرز مشکوکی به آتش کشیده شد و در شعله های آتش کاملا شوخت. آقای خرازی این اتوبوس را با وام زیادی خریداری کرده بود و در زمانهایی که به دلیل فعال سندیکایی بودن از کار تعلیق می شد برای امرار معاش خانواده اش بر روی آن کار می کرد.

سه راننده دیگر شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که از فعالین سندیکایی می باشند و بدلیل فعالیتهای سندیکایی از کار تعلیق شده بودند بر روی این اتوبوس مشغول به کار بودند و با آن امرار معاش می کردند و تا حدی هزینه زندگی خانواده هایشان را تامین می کردند.

پیش از این مامورین وزارت اطلاعات از اشتغال کارکنان تعلیق شده شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در شرکتهای خصوصی کارشکنی می کردند و شرکتهای خصوصی را تهدید می کردند که از اشتغال کارکنان تعلیقی شرکت واحد خوداری کنند.

لازم به یادآوری است آقای امیر خرازی در جریان اعتصاب گسترده کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در سال 1384 دستگیر شده بود و چند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد.او همچنین در دو نوبت بخاطر فعالیتهای سندیکایی از کار تعلیق شد. بار اول به مدت 6 ماه از کار تعلیق شد بدلیل شرکت در اعتصابات سال 1384 و بار دوم بخاطر فعالیتهای سندیکایی به مدت 1 سال از کار تعلیق شده بود. در هر 2 مورد از داشتن حقوق و مزایا محروم بود

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: