احضار به دادگاه در اعتراض به اعدام ها! بابک داد،

ديشب (سه شنبه) احضاريه ای از پليس فرانسه دريافت کردم. سفارت جمهوری اسلامی در پاريس، بابت تظاهرات ۱۹ ارديبهشت مقابل اين سفارت، از من شکايت کرده است. دليل احضار، شکايت سفارت برای تجمع اعتراضی روز ۱۹ ارديبهشت بود که در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی و سه هموطن ديگر برگزار شد. من و تعداد زيادی از هموطنان در آن روز بدليل تجمع غيرقانونی دستگير شديم و ديروز دو مأمور با برگ احضاريه برای پنجشنبه (پس فردا) به محل اقامتم مراجعه کردند.

روز پنجشنبه می روم اداره پليس. متاسفانه بخاطر وضع جسمی، فردا چهارشنبه نمی تونم در اعتصاب غذای بچه های سبز در جلوی سفارت ايران شرکت کنم. ولی شايد به رغم اين شکايت، هر طور شده بروم. توضيح را برای روشنگری دوستان عزيز دادم.
مقامات کودتاچی ايران! انشالله از اين فرصت هم برای هدف مقدسی که داريم استفاده خواهيم کرد. اين ماجرا، تبديل به دادگاهی خواهد شد برای محاکمه جنايات جمهوری اسلامی. ترديد ندارم.

«گر ما ز سر بريده می ترسيديم،
در محفل عاشقان نمی رقصيديم!»

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: