سخنرانی اخیر موسوی برای دانشجویان

در آستانه ماه مبارک رمضان جمعي از جوانان و دانشجويان استان هاي قم، خراسان رضوي و چهارمحال بختياري با مهندس ميرحسين موسوي و دکتر زهرا رهنورد ديدار و گفت وگو کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، در اين ديدار صميمانه نمايندگان استان‌ها هر يک در سخناني شرايط اجتماعي و سياسي استان‌هاي خود را گزارش دادند. از جمله مهمترين نکاتي که توسط نمايندگان استان‌ها در اين نشست مطرح شد مي‌توان به مواردي چون برگزاري فعال جلسات دانشجويي به رغم امنيتي و پليسي شدن فضاي دانشگاه ها، ضرب و شتم دانشجويان در دانشگاه توسط لباس شخصي ها و در تنگنا قرار دادن شديد دفاتر احزاب و تشکل هاي سياسي استان اشاره کرد.
همچنين در اين نشست صميمانه جوانان عنوان کردند که علي رغم تمام تمهيدات و محدوديت هايي که در شهرستان ها وجود دارد جنبش سبز در ميان اقشار مختلف جامعه نفوذ بيشتري کرده است.
از طرفي ديگر، جوانان حاضر در جلسه به بيان دغدغه هاي خود درباره وضعيت اقتصادي و معيشت مردم، بيکاري هاي فزاينده و رشد اعتياد و آسيب هاي اجتماعي در استان هاي خود پرداختند.
پس از ارائه گزارش از سوي نمايندگان استان ها، مهندس موسوي و دکتر رهنورد طي سخناني ضمن خوش آمد به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند. ميرحسين موسوي ابتداي اين ديدار ضمن تبريک پيشاپيش فرارسيدن ماه مبارک رمضان به خبر پايان اعتصاب غذاي زندانيان سياسي اشاره کرد و گفت: “اعتصاب پر محتوا و اميد بخش زندانيان به تدريج نتايج موثر خود را هويدا ميکند و من به اين زندانيان غيور که اعتصاب خود را شکستند و نتايج آن را هم ديدند تبريک مي گويم.”
نخست وزير امام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شيوع دروغ و بداخلاقي در جامعه گفت: “امروز جنبش سبز اين قدرت و توان را دارد که همه نگراني هاي اخلاقي را که دوستان گه گاه به آن اشاره مي کنند و البته از سر دلسوزي و تعهدات ملي هم هست، سامان دهد.”
وي افزود: “بايد در نظر داشته باشيم که انحرافات اجتماعي، محصول کژي ها و کژانديشي ها و به ويژه شيوع دروغ و دروغ پردازي هايي است که اقتدارگرايان براي ملت به وجود آورده اند و به همين دليل هم بر آن باورم که اهداف بلند و شرافتمندانه جنبش سبز مي تواند لغزش ها را در جامعه کاهش دهد. اکنون ما شاهد آن هستيم که دلبستگان اهداف بلند جنبش سبز به شدت به اصول اخلاقي پايبند هستند.”
نخست وزير هشت سال دوران دفاع مقدس در ادامه با اشاره به سخن يکي از دانشجويان در مورد ارتباط با روحانيت و مراجع گفت: “ارتباط نسل جوان با مراجع و روحانيت اهميت بسياري دارد و بايد در کنار آن شرح ارزش ها، آرمان ها و اخبار مربوط به جنبش سبز به روحانيت و مراجع عظام برسد.”
موسوي همچنين با اشاره به سوال يکي از حاضران گفت: “همان طور که همه بدان واقفيم و قانون اساسي نيز در بند 27به آن اشاره کرده اعلام خواست ها، مطالبات و حق اجتماعات جزو حقوق روشن مردم است و کسي نمي تواند اين حق را از مردم سلب کند در نتيجه هرزمان که مردم لازم ببينند از اين حق استفاده خواهند کرد و منتظر پيام من و امثال من نخواهند بود.”
نخست وزير امام افزود: “بازگشت بي کم و کاست به قانون اساسي يعني آنکه نمي توان به يک بخش قانون اساسي اعتنا شود و بخش ديگر آن فراموش گردد. ناديده گرفتن بخش هايي از قانون اساسي به ويژه حقوق ملت بقيه اصول را هم بي معنا مي کند چراکه قانون اساسي يک ميثاق يکپارچه است”.
ميرحسين موسوي در ادامه سخنانش اين پرسش را مطرح کرد “کساني که حتي حاضر نيستند يک بار از حقوق شهروندي نام ببرند يا از حق حاکميت مردم بر سرنوشت خود خود نام ببرند چگونه مي توانند مدعي پيماني باشند که بين مردم و حکومت بسته شده ؟” و در عين حال ياد آور شد: “شکستن اين پيمان به عدم مشروعيت حاکميت منتهي مي شود و کافي است رفتار شوراي نگهبان قانون اساسي با قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد تا ببينيم چگونه به بيراهه رفته ايم.”
موسوي در پايان تاکيد کرد: “امروز در وضعيتي هستيم که نه قانون اساسي که حتي آئين نامه هاي ساده و ناقص زندان ها توسط زندان بان ها رعايت نمي شود”.

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: