عبادی: مسئله زندانیان سیاسی زیر سایه داستان سکینه محمدی

سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه اى وضعیت شیوا نظرآهارى، زندانى سیاسى در ایران را بسیار حساس خوانده و اتهام هاى وارد به او را نادرست و غیرقانونى مى داند.
این سازمان از نهادها و افراد جامعه بین المللى خواسته است که به مقام های جمهورى اسلامى نامه نوشته و خواهان آزادى بى قید و شرط شیوا نظر آهارى شوند.

دوروى دایك، مسئول این سازمان، در مورد نقض حقوق بشر در ایران به رادیو فردا مى گوید: «شیوا نظرآهارى زندانى عقیدتى است و ما خواهان آزادى فورى و بى قید و شرط زندانیان عقیدتى هستیم. بعد از مصاحبه با آقاى شریف و صحبت با خانواده شیوا نظرآهارى معلوم شد كه اتهام واقعى وجود ندارد. اتهام محاربه براى كسى كه جز فعالیت حقوق بشرى كارى نكرده بسیار بزرگ است.»

رادیو فردا: شیرین عبادى، حقوقدان و بنیانگذار كمیته رسیدگى به حقوق بشر در ایران، معتقد است جامعه جهانى درباره شیوا نظرآهارى و ۱۷ زندانى سیاسى دیگر ایران كه دست به اعتصاب غذا زده بودند بى توجهى نشان داده است و اكنون باید براى نجات جان شیوا نظرآهارى اقدام كند.

شیرین عبادى: باید وجدان عمومى را در سطح ملى و بین المللى حساس كرد و توجه همگان را به این مسئله جلب كرد كه در مورد بسیارى از زندانیان سیاسى این خطر وجود دارد. خانم شیوا نظرآهارى یك فعال حقوق بشر است و فقط به خاطر فعالیت هاى حقوق بشرى به زندان افتاده است. از آن جایى كه دولت جمهورى اسلامى ایران مایل نیست اخبار نقض حقوق بشر را كسى به دنیا برساند چنین اتهام سنگینى را متوجه شیوا نظرآهارى كرده است. شرایط زندانیان بسیار دشوار است چون علاوه بر این كه محكومیت هاى سنگین در انتظار آنها است شیوه نگهدارى در زندان نیز نه تنها غیرقانونى بلكه بسیار غیرانسانى است.

خانم عبادى! شیوا نظرآهارى به خانواده اش گفته است در یك سلول به اندازه قفس نگهدارى مى شود كه نمى تواند دست و پاى خود را تكان دهد. این مسئله صحت دارد؟

متاسفانه این حرف درست است و فقط در مورد خانم شیوا نظرآهارى صدق نمى كند، بلكه بسیارى از زندانیان سیاسى دراین شرایط به سر مى برند. براى این كه حواس دنیا از زندانیان سیاسى پرت شود دولت با طرح مسایلى چون دعواى زرگرى بین آقاى مشایى و سایر اصولگرایان یا مجازات غیرمنطقى براى مجرمین عادى توجه بین المللى را جلب كرده است.

به عنوان مثال باید بگویم من شخصاً مخالف حكم سنگسار هستم و معتقدم خانم سكینه محمدى پس از این كه مجازاتش را در زندان متحمل شده باید بیرون بیاید. اما توجه داشته باشید كه چگونه یك باره خانم سكینه محمدى تبدیل به كمپین بین المللى مى شود و توجه افكار عمومى را به خود جلب مى كند تا حدى كه ما فراموش مى كنیم بر سر زندانیان سیاسى چه مى آید.

۱۷ زندانى سیاسى اعتصاب غذا كردند و تا پاى مرگ ایستادند، اما متاسفانه نه در سطح ملى و نه در سطح بین المللى آن گونه كه باید به این مسئله توجه نشد چون داستان سكینه محمدى را وزارت اطلاعات به نحوى جلو انداخت كه توجه همگان به آن جلب شود و مسئله بزرگتر یعنى زندانیان سیاسى اعتصاب كننده را فراموش كنیم.

من با هرگونه مجازات دیگرى براى خانم سكینه محمدى مخالف هستم و اعلام مى كنم با سنگسار مخالفم و معتقدم سكینه محمدى باید آزاد شود، اما درعین حال سوالى را هم مطرح مى كنم. به جاى آن همه داد و قال و جنجالى كه براى خانم سكینه محمدى به پا كردیم، آیا جا نداشت كه براى ۱۷ زندانى سیاسى كه بدون گناه و فقط به جرم آزادى خواهى در زندان بودند و اعتصاب غذا كردند و تا پاى مرگ رفتند، حداقل به همان میزان حساسیت نشان مى دادیم.

این مثال را از این جهت زدم كه در آینده هوشیار باشیم و بدانیم به چه مسایلى توجه كنیم چون در غیاب توجه ما افرادى مانند شیوا نظرآهارى در چنین شرایطى قرار مى گیرند.»

دوروى دایك از سازمان عفو بین الملل به خانم عبادى اطمینان مى دهد شیوا نظرآهارى و سایر زندانیان سیاسى ایران را فراموش نخواهند كرد.

او مى گوید: «ما براى شیوا نظرآهارى و زندانیان دیگر كمپین درست كردیم و نمى خواهیم این مسئله را فراموش كنیم. ما مى خواهیم صداى این زندانیان را به جامعه بین المللى منعكس كنیم و به همین خاطر یك كمپین مفصل درست مى كنیم

شهران طبری.»

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: