يکی‌ از هکرهای جمهوری اسلامی ايران توسط اف بی‌ ای‌ آمريکا دستگير شد

خبر زير از طريق ايميل به خبرنامه گويا رسيده است. هنوز ارگان و يا رسانه‌ی رسمی‌ای اين خبر را تأييد نکرده است. متن خبر چنين است:

پليس فدرال آمريکا‌ (اف بی‌ ای‌ ) ، بعد از شکايت ده‌ها نفر از دانشجويان و زندانيان سياسی و حقوق بشری سابق ساکن فعلی‌ آمريکا‌ عليه يکی‌ از هکرهای رژيم که مرتب در لباس اپوزيسيون ظاهر ميشده است بعد از هفت ماه زير نظر قرار دادن تمامی رفتارهای آن هکر تبهکار ، وی را دستگير و روانهٔ زندان ساخته است .اين تبهکار رژيم که چهل شکايت از سوی اپوزيسيون مقيم آمريکا‌ در پروندهٔ خود در پليس محلی و فدرال آمريکا‌ دارد از طريق ايميلها و فيسبوک‌های مختلف خود و ويا بسياری از اپوزيسيون که توسط ٔاو حک‌‌ ميشده و به مصادرهٔ وی در می‌‌آمده است و يا نيز سه وبلاگ و سايت وابسته به رژيم که متاسفانه با نام‌های حقوق بشری و بزرگان تاريخ ساخته ميشده و در اختيار ٔاو قرار ميگرفته است ضمن ورود به حريم زندگی‌ خصوصی فعالين سياسی و حقوق بشری ، مرتب به انتشار مطالب سخيف، دروغين و تهمت عليه بسياری از مبارزين زندان رفته ، شکنجه شده و هزينه داده از جمله عليه تمامی اعضای خانودهٔ محمدی (نسرين، سيمين، رضا و منوچهر محمدی) اقدام می‌‌ورزيده است و همزمان تمامی آن مطالب در روز نامه کيهان چاپ و منتشر می‌‌شده است.
اين عامل هکر و تبهکار برای ردّ گم کردن مردم و فريب اپوزيسيون و نيز پيشبرد مقاصد رژيم ، مرتب در لباس اپوزيسيون ظاهر ميشده است و سپس با اتخاذ سياست عوام فريبانه ، اپوزيسيون را به جای عامل رژيم و عامل رژيم را به جای اپوزيسيون معرفی‌ ميکرد يعنی‌ در هر کاری پا پيش ميگذاشته است تا پس نيفتاد غافل از اينکه وارونه جلوه دادن هر چيزی که برای ردّ گم کردن پليس و يا قانون آمريکا‌ باشد خود جرم بزرگ در آمريکا‌ تلقی ميشود.
ناگفته نماند که نام اين هکر تبهکار به زودی اعلام خواهد شد ، زمانی‌ که جهت پاسخگويی به شکايات فعالين سياسی و حقوق بشری از زندان به دادگاه آورده ميشود و در بزرگترين دادگاه مجبور به پاسخگويی ميشود.

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: