مبارک ،اشتباه شاه را تکرار نکن ! مبارک ، شاه و خیزش انقلاب اسلامی در مصر (دوراندیش)

تصاویر تظاهرات مصر را تماشا میکردم . کمابیش یاد سالهای آخر شاه افتادم . همه دسته های مخالف زیر شکنجه و کشتار قلع و قمع شده بودند به جز آخوندها و مساجد و قم . شاه نه جرئت دست زدن به آنها را داشت و نه میخواست چون فکر میکرد اینها از او در برابر کمونیستها و شوروی دفاع میکنند که آخرش هم همان دستی را که به آنها اینهمه غذا داده بود گاز گرفتند و از بیخ کندند . خودش هم اعتقادکی داشت و فکر میکرد امام زمان یکی دوبار او را از مرگ نجات داده و از این مزخرفات و کمی هم خرافاتی بود و اینهم مزید بر علت میشد که با اسلام و آخوندها در نیفتد . نتیجه این شد که وقتی زمان انقلاب رسید و مردم ریختند توی خیابان ، به جز این آخوندها و مسجد جایی باقی نمانده بود که مردم را متحد کند و سازمان دهد . اینها مثل یک حزب سیاسی عمل کردند . تنها حزبی که منحل نشده بود و ساواک شاه آن را از بین نبرده بود . رهبری انقلاب خود به خود به دستشان افتاد به یک دلیل ساده ، چون کس دیگری باقی نمانده بود و رقیبی نداشتند .

اشتباه دیگر شاه این بود که باید همان سال 56 که تظاهرات شروع شد عقب نشینی میکرد و «صدای انقلاب» را میشنید . متاسفانه صدای انقلاب را خیلی دیر شنید ، وقتی کار از کار گذشته بود . اگر سال 56 دولت را به دست مردان با تجربه استخواندار و وفاداری چون بختیار یا حتی بازرگان داده بود کار به آنجا نمیرسد که از ایران فرار کند . اگر این کار را کرده بود هنوز خاندان پهلوی با احترام سر کاربودند و همان کاری را میکردند که مصدق ازشان خواسته بود که سلطنت کنند نه حکومت . اما شاه آنچنان باد تبختر در کله اش گرد آمده بود که اصلا متوجه خطر بزرگی که تهدیدش میکرد نشد . دوروبرش هم مشتی چاپلوس کاسه لیس گرده آمده بودند که نمیگذاشتند اصلا متوجه شود چه خبر است .

تصاویر مصر را میدیدم . مردم از دست نیروهای حکومتی فرار کرده بودند و به مساجد پناه آورده بودند . یعنی تنها جایی که مردم در آن از دست دولت در امان هستند . همه احزاب مستقل مصر کمابیش سرکوب شده اند و اثری ازشان باقی نمانده . شکنجه در زندانها و فساد در بیرون غوغا میکند . در این میان اما یک نیرو دست نخورده مانده و آن مساجد و آخوندهای مصری هستند . اخوان المسلمین قوی است و نسل جوان مصر را تحت تاثیر ساده زیستی ، سلامت اخلاقی  و کمکهای اجتماعی خود قرار داده است .

باید به مبارک گفت اشتباه شاه را تکرار نکن . عقب نشینی کن . دولتی از سیاستمداران واقعا مستقل و با سابقه تشکیل بده تا مورد اعتماد مردم قرار گیرند . وگرنه بر تو و حکومتت و بر کشور مصر همان خواهد رفت که بر شاه و بر ایران رفت .

«دوراندیش»

Advertisements

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: