ما ایرانیان همیشه به اهداف انقلاب خود دست یافته ایم ، اینبار نیز دست خواهیم یافت

در سال 57 هدف انقلاب برای همه روشن بود ، همه میدانستیم چه میخواهیم و آن را نیز به دست آوردیم ، سه هدف اصلی انقلاب 57 این بود:

1. اولین و اصلیترین هدف انقلاب این بود که میخواستیم شاه برود: که رفت .

2. استقلال : از وابستگی به آمریکا و انگلیس پس از صد و پنجاه سال ضعف و وابستگی حکومت به جان آمده بودیم و استقلال میخواستیم . به استقلال کامل دست یافتیم طوری که اکنون دولت فعلی ایران خط هیچکس را نمیخواند و نمیتوان مانند دولت مصر یا شاه رویش تاثیر گذاشت . در واقع بیش از حد مستقل شده ایم .

3. چه چپ و چه راست دیکتاتوری میخواستیم . میخواستیم خون جاری شود و همه وابستگان حکومت شاه اعدام شود . دنبال یوتوپیا بودیم و فکر میکردیم با خشونت انقلابی میتوان به آن یوتوپیا دست یافت . چپ دنبال دیکتاتوری پرولتاریا بود و راست دنبال دیکتاتوری خلافت و ولی فقیه و اسلام. هیچکس صحبت از دموکراسی نمیکرد و همه از راست و چپ دموکراتها را لیبرالهای خائن مینامیدند . به آنچه میخواستیم رسیدیم . یک دیکتاتوری کامل انقلابی خونریز بیرحم .

اما اکنون چه میخواهیم:

1. خامنه ای برود ، ولایت فقیه حذف شود و جمهوری اسلامی سرنگون شود

2. همه از چپ تا راست خواهان برقراری دموکراسی و مخالف با دیکتاتوری هستیم . همه لیبرال شده ایم ، مخالف مجازات اعدام و خواهان تصمیم گیری برای آینده مملکت از طریق صندوق رای و این همه به خاطر تجربه تلخ دیکتاتوری انقلابی سی سال اخیر.

مطمئن باشید به این خواسته نیز خواهیم رسید . همانطور که انقلاب سال 57 به سه هدف اصلی خود رسید ، جنبش سبز نیز به این دو هدف اصلی دست خواهد یافت .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

Advertisements

برچسب‌ها: , , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: