مسئله جمع آوری دیشهای ماهواره و مبارزه با بد حجابی

واقعا به نظر می آید افرادی در جمهوری اسلامی اصرار دارند که مردم را به مخالفت تحریک کنند . یک قشر بزرگ مردم همیشه در همه دعواهای سیاسی بی طرف هستند . توی خانه شان نشسته اند ، آششان را میخورند ، ماهواره شان را تماشا میکنند و به کسی کاری ندارند . در واقع میتوان گفت اینها طرفداران جمهوری اسلامی هستند چون اگر اینها تکانی بخورند و به خیابان بریزند و به قشر بزرگ مخالفان بپیوندند دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است .

 حال ، به جای آن که بگذارند این دسته ا ز مردم راحت به کارشان برسند و ماهواره شان را تماشا کنند و دنبال خرید لباس و پوشیدن لباسهای دلخواهشان باشند جمهوری اسلامی مثل یک بیمار روانی که اصرار به خودکشی دارد به جان همین مردم افتاده . دیشهای ماهواره را با بدترین صورت ممکن و به زور جمع میکند و به جان حجاب زنان در خیابانها افتاده .

 وقتی از دور رفتار این حکومت را شاهد باشیم واقعا فکر میکنیم اصرار به خودکشی دارد . این مردم بی طرف را که با وجود همه فشارها کاری به کار حکومت ندارند تحریک میکند که آنها هم به صف مخالفان بپیوندند . اینها همه نشانه یک حکومت بیمار است ، حکومتی که اگر ماهیت روانی آن را بررسی کنید چیزی جز یک شخصیت روانپریش و سادیست در آن نمی یابید .

«دوراندیش»

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: