Archive for the ‘مقالات نوشته شده توسط دوراندیش’ Category

حمله خارجی به ایران دست حکومت را در سرکوب بیرحمانه مخالفان باز خواهد کرد

فوریه 8, 2012

فکر کنید در اولین روزهای حمله خارجی به ایران چه اتفاقی خواهد افتاد . جمهوری اسلامی به بهانه این حمله همه مخالفان را مزدوران قوای مهاجم قلمداد کرده وبا قساوت و شدت تمام اپوزیسیون را نابود خواهد کرد . همان کاری که در دهه شصت به بهانه حمله عراق کرد . حمله خارجی آرزوی جمهوری اسلامی است چون به بهانه این حمله  میخ استبداد را محکمتر بر سرزمین ما خواهد کوباند . و نتیجه حمله خارجی چه میشود؟ کافی است نگاهی به کشورهای همسایه خود عراق  و افغانستان  بیندازیم .

Advertisements

تحریم انتخابات کاری نمیکند ، باید همزمان درخواست تظاهرات و اعتصابات عمومی کرد

ژانویه 27, 2012

دوستان عزیز تحریم انتخابات درد مارادرمان  نمیکند . حکومت از خدا خواسته که مردم در خانه بنشینند و خودش ببرد و خودش بدوزد. حکومتهای دیکتاتوری کاری به این کارها ندارند که چند نفر در انتخابات شرکت میکنند آنها خودشان رقمهای خودشان را دارند و افراد خود را از صندوق در می آورند . مگر در انتخابات سال 88 این کار را نکردند ؟ باید به داروی تحریم نوشداروی حرکتهای مردمی را افزود . باید از مردم بخواهیم علاوه بر تحریم که یک مبارزه منفی است ، به مبارزه مثبت نیز دست بزنند . مبارزه مثبت یعنی تظاهرات و اعتصابات . باید مردم را دعوت کنیم به خیابان بیایند ، شعاردهند ، شعار بنویسند ، اعتصاب کنند .

خامنه ای امروز 26 دی ماه است

ژانویه 16, 2012

خامنه ای ، تقویم را نگاه کردی ؟ امروز 26 دی ماه است ، روز فرار شاه از ایران . چقدر تاسف بار است که انسانها چه زود فراموش میکنند . یادت می آید 33 سال پیش را ؟ لحظه ای که رادیو اعلام کرد شاه از فرودگاه مهرآباد رفته است در سراسر ایران چه جشن عظیمی بر پا شد . جشنی که موجب تحیر سراسر جهانیان شد . ملیونها ایرانی به خیابانها ریختند و تا پاسی از شب رفته در خیابانها فرار شاه را جشن گرفته بودند .  یادت است هنوز شب نشده همه مجسمه های شاه و پدرش در سراسر ایران توسط مردم خشمگین سرنگون شد و آن چنان شد که روز بعد اگر در خیابانهای شهرها قدم میزدی اصلا مثل اینکه نه شاهی آمده و نه شاهی رفته ؟ خوب با خود فکر کن و از سرنوشت دیکتاتور قبلی عبرت بگیر. آیا فکر میکنی لحظه ای که خبر فرار تو پخش شود مردم عکس العمل دیگری نشان خواهند داد ؟ آن بدبخت هم آنقدر اطراف خود را با چاپلوسان پر کرده بود که باورش نمیشد تا چه حد مورد تنفر مردم است . کمی از حلقه چاپلوسان بیرون بیا و به مردم کوچه و بازار گوش بسپار و عبرت بگیر.

دوراندیش

بیانیه رضا پهلوی در مورد روز 16 آذر و کشتار دانشجویان به دست پدرش

دسامبر 4, 2011

امروز رضا پهلوی بیانیه ای در مورد 16 آذر داده است که موجب انبساط خاطر و خنده همه خوانندگان بیانیه او شده است . خطاب من به رضا است . آقای پهلوی آیا اصولا شما مناسبت روز 16 آذر، روز دانشجو، را میدانید ؟ آیا بهتر نیست قبل از اعلامیه دادن اول کمی کتابهای تاریخ در مورد زمان پدر خود را بخوانید ؟ در 16 آذر سال 32 پدر شما سه دانشجوی بیگناه را که در تظاهرات بر علیه کودتای آمریکایی 28 مرداد شرکت کرده بودند در صحن دانشگاه تهران کشت(در کودتای 28 مرداد آمریکاییان شاه را که در کودتای خود بر علیه مصدق شکست خورده و از ایران فرار کرده بود به ایران باز گرداندند) . این اولین کشتار دانشجویان در تاریخ ایران بود و پایه گذار قتلهای بعدی شد چون محمد رضا با این کار خود قبح کشتار در دانشگاه را از بین برد .

آقای پهلوی شما با چه رویی در حمایت از 16 آذر اعلامیه می دهید؟ معمولا در همه جهان و به خصوص ایران ما رسم بوده و هست که خانواده قاتل از خانواده مقتول عذر خواهی میکنند . کسی هم نمیگوید که چون اینها خودشان قتل نکرده اند پس نباید عذرخواهی کنند چون ادب و انسانیت حکم میکند که با خانواده مقتول باید همدردی کرد. اکنون خانواده پهلوی، که خانواده قاتل آن دانشجویان بیگناه است ، باید از خانواده مقتولان ، یعنی ملت ایران ، به سبب کشتار آن بیگناهان عذرخواهی کنند . رضا موظف است و باید به عنوان عضوی از خانواده قاتل و سخنگوی این خانواده ، از پیشگاه ملت ایران و دانشجویان ایرانی که هرسال یاد آن عزیزان به خون کشیده را گرامی میدارند عذرخواهی کند. آیا او از ملت ایران به سبب این کشتار عذرخواهی کرده است ؟ تا آنجا که من میدانم ، خیر . آنگاه ، و تنها آنگاه پس از عذرخواهی است که ایشان حق صدور بیانیه دارد . درغیر این صورت خواهند گفت که خون آن بیگناهان را که به دست پدرش کشته شدند دستمایه آن کرده است که خودرا مطرح کند و بس. شاید بگویید چون رضا تمام عمرش را در آمریکا زندگی کرده است و با سنتها و آداب ایرانیان آشنا نیست نمیداند که در چنین مواردی شایسته است عذرخواهی کرد ولی من میگویم چنین نیست . حتی در آمریکا نیز معمولا اطرافیان و خانواده قاتلان از دوستان و خانواده مقتول عذرخواهی میکنند و آمریکایی بودن رضا هرگز نمیتواند بهانه ای برای شانه خالی کردن او از زیر این اقدام باشد .

«دوراندیش»

جمهوری اسلامی منتظر یک تلنگر است و 16 آذر در راه

دسامبر 3, 2011

با دولتی از هم پاشیده طرفیم . دولتی که توسط جناحهای مختلف فاشیستی پاره پاره شده است و هر جناح از طرفی میکشد . معلوم نیست قدرت واقعی دست کیست . سپاه ؟ احمدی نژاد و دارودسته دزدش ؟ خامنه ای و جنایتکاران اطرافش . هریک از سویی میکشند و نتیجه این امر حمله به سفارت انگلیس و تکذیب آن از سوی جناحهایی از حاکمیت و حمایت از آن از سوی سایر جناحها ست . فساد بیداد میکند . دولت مورد محاصره اقتصادی بیشتری قرارگرفته و عنقریب بانک مرکزی آن نیز تحریم خواهد شد . انفجارهای پی در پی در پادگانهای سپاه که منجر به کشته شدن مقامات بالای سپاه شده خبر از مقاومت درونی یا حملات هدفمند به مهمترین تاسیسات نظام میدهد. فشار دولت در حوزه های به اصطلاح اخلاق اجتماعی چون حجاب و مبارزه با هرگونه «شادی» و جمع آوری آنتنهای ماهواره و غیره حتی افراد بیطرف را نیز به صف مخالفان کشانده است . فساد اقتصادی بیداد میکند و حتی از زمان حکومت شاه نیز بیشتر است . سپاه درواقع تبدیل به یک مافیای فاسد اقتصادی شده است نه یک نیروی مبارز .

 سی سال پیش دولت شاه با خیلی کمتر از این سرنگون شد . شاه قویترین ارتش خاورمیانه را در اختیار داشت و ساواک او به حدی قوی بود که هیچ دونفری بیرون از خانه جرئت نداشتند در مورد خانواده سلطنتی و دولت شاه صحبت کنند چه برسد به اینکه انتقاد کنند حال آنکه فحش و نفرین در کوچه و خیابان ایران به این دولت امری است روزمره . شاه یک دولت بسیار متمرکز داشت که در آن هیچ گونه برخوردهای جناحی وجود نداشت . یک رهبر و خدایگان بود و همه پیرو و تابع او بودند . دولتش مورد حمایت آمریکا بود و هیچگونه تحریمی بر آن اعمال نمیشد . لیکن با این همه ملت ایران توانستند آن دولت مقتدر و قدر قدرت را در سال 57 سرنگون کنند . دولت جمهوری اسلامی با درنظر گرفتن همه شواهد بسیار بسیار از دولت شاه ضعیفتر است . از دولت بشار و قذافی و مبارک هم ضعیفتر است . با کمال تاسف میبینیم که ملتهای عرب یکی پس از دیگری دولتهای خود را سرنگون میسازند و ما ساکت نشسته ایم . حتی در سوریه که د ولتش با تانک و توپ به مبارزه مردم رفته و بیش از چهار هزار نفر را به فجیعترین وضعی کشته و حتی از کشتن کودکان نیز دریغ نداشته مردم به مبارزه خود ادامه میدهند.

 ما ایرانیان را چه شده است ؟ این چه بیماریی است که به جان ما افتاده ؟ ما چرا ساکت نشسته ایم و کاری نمیکنیم . شکی نیست که دولت جمهوری اسلامی یک حکومت پوشالی و یک ببر کاغذی بیش نیست و با اندک تکان ملت سرنگون خواهد شد. پس چرا ساکت نشسته ایم و نظاره گر حماقتهای بی پایان رهبران آن هستیم . چرا تکانی نمیخوریم ؟ دولت اسلامی منتظر یک تلنگر است تا سرنگون شود . ملت بجنبید که دیر میشود . دانشجویان ایران ، 16 آذر در راه است . بیایید  16 آذر امسال  را به جرقه سرنگونی جمهوری اسلامی مبدل سازیم .

سرزدن علف های هرزه در شوره زار سکوت مردم

دسامبر 2, 2011

با فروکش جنبش سبز و به خانه برگشتن مردم ایران به نظر می رسد گروههایی که اصلا در داخل ایران محبوبیتی نداشتند اکنون بسیار فعال شده اند . این گروهها در جریان جنبش سبز کاملا خاموش بودند و خبری ازشان نبود . نه صحبتی و نه اعلامیه ای ، چون خوب میدانستند در داخل ایران خریداری ندارند .  اکنون که رهبران جنبش سبز خانه نشین شده اند و جنبش به خمودی گراییده ناگهان شاهد سر بر زدن علفها ی هرز شاهپرستان و مجاهدین خلق  در این بیابان برهوت هستیم ، علفهایی که در فضای شاداب مبارزه ملیونی ملت ایران هرگز نمیتوانستند رشد کنند . مجاهدین خلق که کمدی اشرف و مبارزه با مالکی مسئله اصلی برنامه سیاسی شان شده است . هر روز صدها لینک میدهند و در سایتهای اجتماعی پست میکنند . اگر کسی مجاهدین را نشناسد میپندارد که اینان گروهی عراقی هستند که بر علیه مالکی در عراق میجنگند و نه گروهی تروریستی که در زمان صدام دوشادوش او به کشتار جوانان ایرانی پرداخته بودند .

 شاهپرستان هم که وضعشان مشخص است . آنان هرگز ملت ایران را به خاطر بیرون کردن شاه در سال 57 نبخشیدند و نفرت عجیبی در این مورد دارند و هنوز دارند چاقوها را برای بازگشت به ایران و انتقام از همه انقلابیان تیز میکنند . اینروزها به اصطلاح «شاهزاده» رضا پهلوی را خیلی پروبال داده اند . به نظر می آید گروههای دست راستی افراطی آمریکا روی رضا حساب باز کرده اند . این گروهها برای رضا برنامه دارند . برنامه آن است که همانطور که پدرش را پس از شکست کودتای ضد مصدقی او با کودتای 28 مرداد به ایران برگرداندند اورانیز به ایران برگردانند. هدفشان آن است که  با استفاده از شرایط امروز ایران و خاموش شدن اپوزیسیون و عدم وجود رهبری مناسب در آن با استفاده از لابیهای تبلیغاتی که احتمالا با پولهای باد آورده رضا پشتیبانی میشوند او را از طریق اینترنت به تدریج به اپوزیسیون ایران تحمیل کنند . بسیاری از جوانان ایران که دوران تاریک ونفرت انگیز پهلوی را به شخصه نیازموده اند و به شدت از جمهوری اسلامی بیزارند در وانفسای در هم ریختگی اپوزیسیون و خاموشی مبارزه ملت در داخل ایران ممکن است فریب این گروهها را خورده و جلب رضا شوند (البته بسیار بعید است ) .

امیر عباس فخر آور به جای محسن سازگارا

نوامبر 4, 2011

صدای آمریکا باز امروز در تفسیر خبر به جای محسن سازگارا امیر عباس فخر آور را آورده بود . به گواهی افراد مختلف فخر آور آدم مطمئنی نیست . به جز اینکه با گروههای نئو کانزرواتیو آمریکایی در ارتباط است اصولا گذشته سیاسی او مورد سوال است . جای خالی این کمبودها را ایشان البته با اطمینان به نفس فوق العاده ای که واقعا از حد گذشته است و تهوع آور مینماید پر میکند . در مجموع با توجه به سیاستهای اخیر بین المللی در مورد ایران به نظر می آید عنان سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران را نئو کانزروتیوها در دست گرفته اند . از طرفی رضا پهلوی را بال و پر داده اند و به ناگهان به میانه میدان کشانده اند تا راه برای رهبری او در اپوزیسیون ایران فراهم شود . از سویی دیگر اسرائیل ندای بمباران موشکی ایران را در داده است  . بسیج نیروها بر علیه جمهوری اسلامی به تنهایی اقدامی پسندیده و مناسب است ولی نباید گذاشت رهبری آن به دست گروههای راست افراطی آمریکایی بیفتد . اینان با ارتکاب اشتباهات بسیار در عراق آن کشور را به این روز سیاه نشاندند و نباید بگذاریم همین اشتباهات در مبارزه با جمهوری اسلامی تکرار شود . مبارزه با دیکتاتوری جمهوری اسلامی باید از طریق اپوزیسیون با سابقه و متعهد ایران انجام شود نه به دست افرادی چون رضا پهلوی یا فخر آور . اینها همچون چلبیهای عراق هستند که سیاست آمریکا در مقابل عراق را با دادن اخبار جعلی و دروغ به بیراهه کشاندند و باعث بدبختی ملت عراق شدند .

خودکشی صدای آمریکا

اکتبر 30, 2011

صدای آمریکا سازگارا را هم از برنامه های تفسیر خبر جمعه ها حذف کرد . این به دنبال اخراج باطبی ، چالنگی ، صحتی و بختیار رخ داده و پس از کوتاه کردن زمان برنامه محبوب تفسیر خبر و منحصر کردن آن به آخر هفته . این هم ضربه دیگری به محبوبیت صدای آمریکا که در سراشیبی افتاده که پایانش معلوم نیست .

 جالب اینجاست که همه بنگاههای خبری و رادیویی و تلوزیونی همیشه در رقابتی فشرده ، سعی میکنند بر حجم برنامه ها ی پر طرفدار خود بیفزایند و از همکاری مفسران و گویندگان مشهور و محبوب بهره گیرند و صدای آمریکا درست روش مخالف این سیاست را در پیش گرفته است . من برای این اقدام صدای آمریکا هیچ نامی به جز  خودکشی نمیتوانم بیابم .

سرانجام قذافی ، قبری بی نام و نشان در صحرای آفریقا

اکتبر 25, 2011

دیکتاتورها عبرت گیرند ….

یک ماده درسی برای همگی دیکتاتورها و به خصوص آقای خامنه ای

اکتبر 22, 2011

به نظرم فیلم لحظه ای  که قذافی را از سوراخ فاضلاب بیرون میکشند و به سوی مرگ محتوم میبرند باید به صورت یک فیلم آموزشی به همه سیاستمداران نشان داده شود . آن  هم نه یکبار بلکه حد اقل سالی یکبار ، تا مبادا که هوس دیکتاتوری به سرشان بزند . و اما نسخه دکتر برای  آقای خامنه ای و دوروبریهای ایشان تماشای این ویدئو حداقل روزی دوبار صبح و شب و تامل و تفکر در باره آن است .

عبرت بگیرید ، فیلم لحظه بیرون کشیدن قذافی از لوله فاضلاب ….

اکتبر 22, 2011
وقتی از توی سوراخ فاضلاب بیرون کشیدندش  یک تفنگ و یک کلاشینکف دستش بود ولی  حتی جرئت این را نیافت که از خودش دفاع کند و مردومردانه کشته شود . به مردم خودش گفت موشهایی که باید کشته شوند ، ولی در انتها خودش را که مثل موشی در لوله فاضلاب قائم شده بود از آنجا بیرون کشیدند و کشتند . جیغ میکشید و گریه و  التماس میکرد که بهش کاری نداشته باشند ، یادش رفته بود که 50000 نفر از جمعیت 6 ملیونی لیبی  را در چهل سال حکومتش کشت بدون اینکه ذره ای عذاب وجدان داشته باشد و صدای فریاد و گریه آن بیگناهان را بشنود. آنوقت از این مردم انتظار داشت که به جیغ و گریه او  رحم کنند؟؟ آیا وقتی هشت ماه پیش جلوی دوربینهای تلوزیون  به ارتش خود دستور داد وقتی به بنغازی رسیدید همه را مثل موش بکشید هیچ فکر کرده بود که ممکن است فردا خودش مثل موش گیر بیفتد و کشته شود ؟
اگر به یو تیوب دسترسی ندارید لطفا از این لینک دانلود و نگاه کنید :
http://www.4shared.com/video/O8pgf6Ru/gaddafi_out_of_fazelab.html

 

 

خامنه ای ، از سرنوشت شاه و قذافی عبرت بگیر

اکتبر 20, 2011

فیلم دستگیری قذافی را دیدید ؟ دیدید چطور زار میزد و التماس میکرد ؟ دیدید چقدر خوار و خفیف شده بود ؟ اگر میگذاشتند به خدا حاضر بود پاهای رزمندگان انقلاب را ببوسد و بلیسد تا دست از سرش بردارند . آری ، این است پایان عبرت انگیز دیکتاتورها . دیکتاتورهایی که تا زمانی که بر سریر قدرت هستند خدا را هم بنده نیستند . دیکتاتورهایی که  خود را خدا میدانند و بر جان و مال زیردستانشان بیرحمانه فرمان میرانند  ولی وقتی به زیر می افتند از هر سگ زبون نیز خوارتر و خفیفتر میشوند .

 پایان شاه را دیدید که با گریه و زاری داشت فرودگاه مهر آباد را ترک میکرد؟ پایان صدام را دیدید که با خواری و خفت مثل موش از توی یک سوراخ بیرون کشیدندش ؟ مبارک ، بن علی ، قذافی …. این رشته را پایان نیست اما دیکتاتورها هرگز از تاریخ درس نمی آموزند .

و ما…. هنوز ….نامحرمیم !

اکتبر 14, 2011

این است بخشی از آخرین سخنان خاتمی در باره توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا و شکاف بین اصلاح طلبان و جناح خامنه ای  :» مسائل و بحث و گفت و گوها و نقد و انتقادهایی که در درون ما هست امری است داخلی .»  و ما ، ما مردم ایران ، هنوز نامحرمیم . مارا در پرده اسرار آنان ، این رهبران ، جایی نیست . ما را به مسائل و نقد و انتقادهای «داخلی » آنان راهی نیست . این رهبر اصلاح طلبان هنوز خود را بخشی از نظام میداند و از نظر او ، فاصله اش با خامنه ای ، کمتر از فاصله او با ما  «نامحرمان» است .

۱۱سپتامبر۱۹۷۳: تصاویری دلخراش از کودتای آمریکایی در شیلی

سپتامبر 11, 2011

برای آن که آن یازده سپتامبر دیگر را از خاطر نبریم و فکر نکنیم فقط یک یازده سپتامبر وجود دارد . خیر، مدتها قبل از 11 سپتامبر 2001 یک 11 سپتامبر دیگر در خاطره جهانیان ثبت شده بود و آن روز کشته شدن آلنده رئیس جمهوری شیلی در کودتای آمریکایی سال 1973 است . مباد که سپتامبر  سیاه 1973 را هرگز از خاطربریم  همانگونه که 28 مرداد 1332را . در این روز ارتش  شیلی به پشتیبانی آمریکاییها در کودتایی خونین آلنده رییس جمهور قانونی شیلی را سرنگون کردند . ژنرالها کاخ ریاست جمهوری را که محل اقامت آلنده بود بمباران هوایی کردند و  اورا به قتل رساندند. ژنرالهای فاشیست به رهبری پینوشه کنترل دولت را در دست گرفتند و در هفته های بعد هزاران نفر از روشنفکران و دانشجویان بیرحمانه در استادیوم سانتیاگوتیرباران شدند یا زیر شکنجه  به قتل رسیدند . در زیر تصاویری از این کودتای خونین را میبینید:

آلنده در حال دفاع از کاخ ریاست جمهوری در برابر حمله ارتش شیلی ، لحظاتی قبل از کشته شدن در بمباران هوایی

آلنده در حال دفاع از کاخ ریاست جمهوری در برابر حمله ارتش شیلی ، لحظاتی قبل از کشته شدن در بمباران هوایی

پینوشه رهبر کودتا لحظاتی پس از سرنگونی و کشتن آلنده همراه همقطاران فاشیست خود

تصویری از دستگیری گسترده روشنفکران و دانشجویان و فعالان کارگری در شیلی

کتابسوزان پس از کودتا

تیرباران دستگیرشدگان در خیابان

اجساد کشته شدگان در خیابان به حال خود رها شده است

لحظاتی قبل از اعدام در زیرزمینهای خونین استادیوم سانتیاگو

لحظاتی قبل از اعدام در زیرزمینهای خونین استادیوم سانتیاگو

در انتظار شکنجه یا اعدام در استادیوم سانتیاگو چند روز پس از کودتا

در انتظار شکنجه یا اعدام در استادیوم سانتیاگو چند روز پس از کودتا

استادیوم سانتیاگو، دستگیرشدگان تحت نظارت کودتاچیان ، در زیرزمینهای خونین این استادیوم نیروهای آمریکایی پینوشه برای روزها بی وقفه در حال اعدام و شکنجه مبارزان سیاسی بودند

دستگیری گسترده مخالفان کودتا در خیابانها

دستگیری گسترده مخالفان کودتا در خیابانها

بمباران کاخ ریاست جمهوری شیلی توسط نیروی هوایی کودتاچیان برای کشتن آلنده

حمله به کاخ ریاست جمهوری شیلی توسط کودتاگران آمریکایی

لحظات آخر قبل از اعدام توسط کودتاچیان آمریکایی در استادیوم مخوف سانتیاگو

قیام آذربایجان پیروز است زیرا اصلاح طلبان نقشی در آن ندارند

سپتامبر 10, 2011

قیام آذربایجان میتواند جرقه ای بر بشکه باروت قیام ایران باشد . من به برادران ترک زبانمان ایمان دارم . در صد سال اخیر هر بار آذربایجان بر پا خاسته است انقلابهای ایران به ثمر نشسته . در انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 ، هر دوبار ، وقتی آذربایجان به پا خاست کار دولت وقت تمام شد .

 آنچه مرا بیشتر امیدوار میکند آن است که برای اولین بار در یک خیزش مردمی در ایران اصلاح طلبان رهبر این مقاومت مردمی نیستند . اصلاح طلبان بارها و بارها ثابت کرده اند که متخصص به شکست کشاندن خیزشهای مردمی هستند . خوشبختانه برای اولین بار در یک خیزش مردمی در سالهای اخیر اصلاح طلبان اصولا هیچ نقشی در قیام برادران ترک زبان ما ندارند . این قیامی است که مانند انقلاب مشروطه و سال 57، یا خیزشهای مردمی جهان عرب در سال اخیر ،  توسط رهبرانی هدایت میشود که سر سازش و اطاعت از رهبری جمهوری اسلامی ندارند بلکه خواهان سرنگونی آن هستند . این است آنچه مرا شدیدا نسبت به آینده قیام آذربایجان و به دنبال آن خیزشهای مردمی در دیگر نقاط ایران امیدوار میسازد .

«پیروزی نزدیک است «

«دوراندیش»

خشونت ، اصلاح طلبان ، جنبش سبز و انقلابهای عرب

سپتامبر 4, 2011

ما آنقدر از انقلاب 57 که در انتها به خشونت گرایید آسیب دیدیم که یک نتیجه کلی گرفته ایم که هر جنبشی ، حتی اگر دست به کوچکترین خشونت بزند ، منجر به فاجعه جمهوری اسلامی خواهد شد . اما این نتیجه گیری غلط است . همه جنبشهای خشونت آمیز منجر به فاجعه جمهوری اسلامی نشده اند . نمونه واضح آن انقلاب آمریکا در 1776 که اولین دموکراسی مدرن دنیا را پایه گذاری کرد . اکنون نیز در دنیای عرب شاهدیم که مردم لیبی برای دفاع از جان خود اسلحه در دست گرفتند و به پیروزی رسیدند و به احتمال زیاد انقلابشان به نتیجه ما منجر نخواهد شد . اصولا هرگز نمیتوان یک نتیجه کلی را بر همه جوامع و همه زمانها انطباق داد . گاهی خشونت بد است و گاهی برای دفاع از خود لازم است . ما به جایی رسیده بودیم که قاتلان جمهوری اسلامی روز روشن در خیابانها مردم را به رگبار میبستند و ما میگفتیم حتی برای دفاع از خود لازم نیست گاهی آنها را خلع سلاح کرد یا یک کتک جانانه زد . و این اشتباه بزرگی است . البته من اصلاح طلبان را در سو استفاده از این احساس منفی مردم مقصر میشمارم . اصلاح طلبان ساختار شکن نیستند، آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند وخوب میدانند که تنها راه موفقیت یک انقلاب در مبارزه با یک حکومت مافیایی آدمکش اینست که لا اقل بعضی مواقع در دفاع از خود دست به خشونت بزند . آنها این را نمیخواهند. به همین سبب مردم را به آرامش دعوت میکنند و حتی مواقعی که در تظاهرات مردم گاهی مجبور بودند برای دفاع از خود بسیجیها را با خشونت عقب برانند این کار را نفی میکردند . میدانیم که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد ولی تا این حد؟

 باشد که تجربه انقلابهای عرب به ما بیاموزد که خشونت ، گاه ، برای دفاع از خود در مقابل قاتلی که دست به اسلحه برده تا مارا بکشد تنها چاره است .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

با تمام نیرو از تظاهرات برادران ترک خود در تبریز و ارومیه حمایت میکنیم

سپتامبر 3, 2011

آذربایجان سرانجام به پا خاست . به جاست که اکنون که برادران ترک زبانمان بر علیه جمهوری اسلامی به پا خاسته اند با تمام نیرو از مبارزه آنان حمایت کنیم . یاشاسین آذربایجان .

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

شباهتهای انقلاب سوریه و انقلاب 57 ایران و مقایسه قساوتهای شاه و قساوتهای اسد

سپتامبر 2, 2011

بیش از هر انقلابی در میان انقلابهای مدرن جهان عرب در این سال ، انقلاب سوریه مرا به یاد انقلاب سال 57 می اندازد . انقلاب لیبی خیلی زود به خشونت انقلابی گرایید و تبدیل به یک جنگ داخلی تمام  عیار شد . انقلابهای مصر و تونس خیلی سریع و راحت به پیروزی رسیدند .

 اما انقلاب سوریه یک انقلاب ممتد و طولانی با کشته های فراوان است که در یک سوی آن مردم بی دفاع و غیر مسلح ایستاده اند و در سوی دیگر یک دولت تا بن دندان مسلح که از کشتن و شکنجه کردن مردم خود هیچ ابایی ندارد . در سال 57 هم تا روز 21 بهمن هیچ خشونتی از سوی مردم رخ نداد . مردم با دست خالی و سینه های سپر جلوی تفنگهای پر و گلوله های سربی ارتش شاه میرفتند و کشته میدادند . با وجود کشتارهای فراوان اما توده مردم به سیر مسالمت آمیز انقلاب ادامه دادند و دست به اسلحه نبردند . این مقاومت آنقدر طول کشید تا ارتش شاه از درون از هم پاشید ، چون ، تا کی میتوان بر روی مردم بی دفاع آتش گشود و شب راحت خوابید و عذاب وجدان نداشت . تفاوت این دو  انقلاب فقط این است که اولا حمایت خارجی از انقلابیون سوریه بسیار بیشتر از حمایت از انقلاب ایران است . در آن زمان شوروی ابر قدرت دوم جهان بود و دولتهای غرب محال بود از هیچ انقلابی  حمایت کنند چون انقلاب همیشه به معنای چپ بودن است و چپ بودن در آن زمان به کمونیست بودن تعبیر میشد . در نتیجه دولتهای غربی تا انتها از شاه حمایت کردند و هرگز تحریمهای وسیعی را که اکنون در سوریه شاهدیم بر علیه او به کار نبردند در نتیجه ملت ایران تنهاتر بود . اما باید قبول کرد که اسد در قساوت و آدمکشی دست شاه را از پشت بسته است . شاه دیکتاتور ترسویی بود . به محض اینکه توده های مردم به خیابان ریختند شاه ترسید . خیلی آدم کشت ولی در عین حال زمانی که دید کار دارد از کار میگذرد خیلی سریع از مملکت گریخت و نوکران و چاکرانش را در زندان باقی گذاشت تا به دست انقلابیون بیفتند و اعدام شوند . اما به نظر میرسد اسد و مافیای حزب بعث  بسیار قسی القلب تر از شاه هستند . شاه آدم میکشت و تانک به شهرها ارسال میکرد ولی یادم نمی آید تانکها روی مردم آتش گشوده باشند . البته تک تیراندازان را یادم می آید که از روی بامها مردم را به گلوله میبستند . خودم در میدان انقلاب بودم آنجا که تک تیراندازان از بالای ساختمان ژاندارمری در میدان انقلاب مردم را توی میدان به گلوله بستند و کشتند و با این که آن موقع مثل حالا هرکس یک تلفن موبایل دوربین دار نداشت ولی خبرنگاران خارجی فیلم گرفته اند و هنوز میتوان روی یوتیوب فیلم را دید  . اما تک تیراندازان شاه فقط اینجا و آنجا و به ندرت کشتار کردند در صورتی که در سوریه این امر هرروز اتفاق می افتد .

 حال باید دید آیا این قساوت وحشتناک اسد میتواند بر انقلاب مسالمت آمیز مردم بیگناه سوریه فائق آید یا او نیز مثل شاه روزی فرار را بر قرار ترجیح خواهد داد .

«پیروزی نزدیک است «

«دوراندیش»

اگر امام موسی صدر زنده باشد؟

سپتامبر 1, 2011

آیا فیلمهای کمدی –تخیلی را دیده اید که در آن یک آدم از قرون و اعصار گذشته در دنیای مدرن زنده میشود . اگر امام موسی صدر در لیبی زنده مانده باشد واقعا جالب است ایشان را به ایران آورد و پرسید : آیا این است انقلابی که شما در خیال و آرزو داشتید؟ چون او استحاله آرام آرام انقلاب ایران و تبدیل رهبری  آن به یک باند مافیایی آدمکش را در سی سال اخیر ندیده است و هنوز آرزوها و خیالهای قبل از انقلاب برایش زنده و معاصر است قاعدتا شوک بزرگی به او وارد خواهد آمد . مثل همه ملت ایران او نیز خواهد پرسید : آیا این است انقلابی که ما میخواستیم؟  به همین سبب فکر نکنم سران حکومت ایران از زنده ماندن او ، اگر زنده مانده باشد ، زیاد راضی باشند .

جوابی به دوستان پان ترک که فریب تبلیغات اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی را خورده اند

اوت 31, 2011

این مطلب را در جواب به یکی از دوستان پان ترک نوشته بودم ولی دریغم آمد در اینجا ذکر نکنم :

به نظر من دو گروه از جنبش دروغین پان ترکیسم بهره مند میشوند . اول جمهوری اسلامی است که به این طریق بین مخالفان خود جدایی انداخته و آذربایجان را از خط مبارزه ملت ایران بر علیه خود خارج ساخته است. این دستاورد کوچکی نیست ، برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران ، آذربایجان که همیشه قیام آن باعث سرنگونی حکومتهای دیکتاتوری بود ، خاموش مانده است  . دوم آمریکا و اسرائیل . از مدتها پیش وقتی آمریکا از خیال حمله نظامی به ایران دست کشید برنامه اصلی آن حمایت از هرگونه مخالفت در ایران بر علیه جمهوری اسلامی بود . دولت آمریکا غصه ایران را ندارد و حاضراست حتی با خود شیطان هم که شده بر علیه جمهوری اسلامی پیمان ببندد . میخواهند همان بلایی را که سر عراق و افغانستان آوردند بر سر ایران هم بیاورند . یکی از بهترین راهکارهای ایجاد انشعاب و شقاق در یک کشورو ایجاد جنبشهای مخالف ، ایجاد و دمیدن بر آتش نفرتهای قومی  مصنوعی است . کاری هم ندارد چند صد ملیون دلار به گروههای کوچک پان… کمک میکنید و برای آنها پایگاههایی در کشورهای دوست همسایه برپا میسازید تا بر شدت تبلیغات خود بیفزایند و خودتان کنار میکشید . متاسفانه دمیدن بر آتش نفرتهای قومی بسیار ساده است و اصولا با غریزه قبیله ای بشر هم هماهنگی دارد و معمولا بسیار موثر است . کافی است فشار اولیه را وارد آورید باقی خود به خود انجام میشود به خصوص که در این مورد آذربایجان سابق روسیه (اران ایران) و دولت ترکیه نیز خود از این شقاق قومی بهره مند میشوند . اما محرک اصلی نقشه پاره پاره کردن ایران با ایجاد نفرتهای قومی اسرائیل و لابی قدرتمند آن در آمریکا است . اسرائیل میداند  کشور بسیار کوچکی است در ناحیه خاورمیانه که به شدت مورد تنفر سایر اهالی این ناحیه است . تنها راه نجات اسرائیل آن است که سراسر خاورمیانه را نیز تبدیل به اسرائیلهای بسیار کوچک کند که به جای اتحاد بر علیه جنایتهای آن ، به  نفرتهای قومی خود مشغول شوند . باید خاورمیانه تکه پاره و تبدیل به لحاف چهل تکه ای شود با دهها کشور کوچک و ناتوان و متنفر از یکدیگر تا اسرائیل بتواند دوام بیاورد . این نقشه را به خوبی در عراق پیاده کردند . اکنون عراق تقریبا به سه بخش تقسیم شده است ، کردستان ، بخش سنی نشین و بخش شیعه نشین که به خون هم تشنه اند . عراق دیگر هرگز نخواهد توانست در نبرد بر علیه جنایتهای اسرائیل دوشا دوش سایر کشورهای خاورمیانه شرکت کند . همین نقشه را برای ایران نیز تدارک دیده اند . ایران باید تبدیل به کشورهای کوچک متنفر از یک دیگر شود . به همین سبب است که سیل دلارهای آمریکایی به سوی گروههای پان ترک سرازیر میشود . جمهوری احمق اسلامی هم که مخالفتی ندارد چون حاضر است آینده ایران را برای چند صباح دیگر بقای بر سر قدرت بر باد دهد .


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: