Posts Tagged ‘دوراندیش’

دعوای خامنه ای و ا.ن . و امید بی پایه ما

آوریل 24, 2011

باز خامنه ای فرمانی داد و احمدی از آن سر پیچید . قبلا به این دعوا توجه ای نمیکردیم چون جنبش سبز گرم بود و امیدوار و پرتوان . اما اکنون حیرانم که در بسیاری سایتها میبینم دوستان به دعوای این دو دیکتاتور چشم امید بسته اند که شاید احمدی نژاد از شر خامنه ای خلاص شود و قس علیهذا . متاسفم که امید دوستان نشان میدهد که جنبش سبز لا اقل اکنون در یک حضیض موقت به سر میبرد و  این باعث شده که چشم بر توان مردم خود ببندیم و به دعوای بالا دستیها امید ببندیم . و  این در حالی است که بیخ گوشمان در جهان عرب دیکتاتورها یکی بعد از دیگری سرنگون میشوند .

 متاسفانه در خیزش سبز از حیث رهبری خیلی کم آوردیم . چشم امیدمان به اصلاح طلبان بود و آنها را برای بار هزارم آزمودیم و دیدیم که از این گروه آبی گرم نمیشود و از این هیزم آتشی بر نمیخیزد . اصلاح طلبان همیشه در پی راهی ناممکن بوده اند . آنها میخواهند درون حیطه جمهوری اسلامی امکان فعالیت داشته باشند و این غیر ممکن است . خاتمی این را آزمود و نتوانست . موسوی و کروبی نیز با امید به عصر طلایی امام خمینی و بازگشت به دوران طلایی وی د رپی آزمودن مجدد این امکان بودند و نتوانستند . آنها تا لحظه آخر منتظر «اجازه وزارت کشور» برای تظاهرات ماندند ، اجازه ای که هرگز صادر نشد و در آخرین لحظاتی که طناب میرفت که بر گردنشان سفت شود درخواست تظاهرات 25 بهمن را کردند ولی دیگر دیر شده بود و شورای رهبری جانشین آنان در خار ج از کشور نیز پس از چند بار تکان خوردن مرد و دیگر حرکتی نکرد . از این بیشتر از اصلاح طلبان امید داشتن بی پایه است . آنها همانند که هستند و هر گز خواهان سرنگونی این بساط نیستند .

 به هرحال ، تاسف من آن است که دوستان اکنون به داستان دورودرازی چون سرنگونی خامنه ای توسط احمدی نژاد دل بسته اند . میخواهم بدانم چه فرقی بین این دو هست ؟ آیا یکی از دیگری بهتر است؟

«پیروزی نزدیک است «

«دوراندیش»

Advertisements

احمدی نژاد زده به سیم آخر، مراسم نوروزی با حضور مهمانان

مارس 28, 2011

آقای خامنه ای کلاتو بگذار بالاتر که بوزینه دست آموزت زده به سیم آخر . مراسم نوروزی با حضور مهمانان خارجی را تماشا میکردم . واقعا این مردک به سیم آخر زده است . فکر میکند با ایرانی بازی در آوردن میتواند خود را از تنگنایی که در آن گرفتار شده نجات دهد . اگر خامنه ای اجازه دهد ایشان و قطبشان آقای مشایی یکشبه ایرانی دبش دبش خواهند شد و بساط اسلام و اسلامیت را به کلی ا زپنجره پرت خواهند کرد بیرون که از قدیم گفته اند آنچه مهم است قدرت است نه اعتقاد و برای حفظ قدرت هزار بازی میتوان کرد .

آیا مهاجرانی و فرخ نگهدار خائنند یا نا آگاه

مارس 27, 2011

مهاجرانی در لند ن لم داده و ادعا میکند که آقای خامنه ای مو لای درزش نمیرود و یک ذره فساد اقتصادی ندارد . همه میدانیم که اینطور نیست و دولت خامنه ای از زیر تا به بالا مطلقا فاسد است و در آمدهای نفتی مملکت را چپاول کرده و بر باد داده است . فرخ نگهدار میگوید فقط باید در چهارچوب قانون اساسی کار کرد و حتی زیر سایه ولی فقیه میشود  دموکراسی داشت حال آنکه همه میدانیم در این قانون اساسی و با وجود ولی فقیه که یک دیکتاتور تمام عیار است نمیشود سخن از دموکراسی گفت . حالا سوال اینست : آیا مهاجرانی و فرخ نگهدار خائنند یا فقط نا آگاه . آیا پس از سقوط ناگزیر جمهوری اسلامی ، فردا در کتابهای تاریخ در باره این دو موجود چه خواهند نوشت ؟

«دوراندیش»

چرا ایران ساکت است و دنیای عرب یکی بعد از دیگری دیکتاتورها را سرنگون میسازد؟

مارس 25, 2011

ما ایرانیها بیش از یکصد سال پیش اولین انقلاب مدرن خاورمیانه را در ایران آغاز کردیم ، خیلی قبل از آن که اعراب از خواب هزار ساله خود بیدار شوند . در صد سال اخیر نیز بارها ، در جنبش ملی کردن نفت و در انقلاب 57 نشان دادیم که در شهامت انقلابی از هیچ ملت دیگری کم نداریم . حیران مانده ام که ما را اکنون چه شده ، که اعراب یکی پس از دیگری دیکتاتورهای مزدور خود را سرنگون میسازند و ما ساکتیم و دست روی دست گذاشته ایم .

آیا برای سال جدید هیچ برنامه ای داریم ؟ آنها هر روز در خیابان هستند ، منتظر هیچ بهانه و فراخوانی نیستند . خیلی ساده ، خیابان را ترک نمیکنند و به خانه ها باز نمیگردند .  اینقدر میمانند تا دیکتاتور سرنگون شود . ما یک تظاهرات میکنیم سپس به خانه ها باز میگردیم و به دیکتاتور فرصت میدهیم تا تجدید قوا کند ، برنامه ریزی کند و با نیروی بیشتر به خیابان بیاید . چرا ما هر روز در خیابانها نیستیم ؟ دیکتاتور را باید فرسود ، و این کار فقط با تظاهرات هر روزه ممکن است و بس . باید تظاهرات کرد و اعتصاب و تحصن . ولی ما ساکت نشسته ایم . با این رهبران و با این برنامه ریزی اگر زودتر از صد سال دیگر به آزادی برسیم هنر کرده ایم .

چه حالی دارد تماشای سقوط دیکتاتورها

مارس 20, 2011

چه لذتی دارد دیدن سرنگونی دیکتاتورها . خاورمیانه وارد 1848 خود شده است و دیکتاتورها مثل مهر ه های دومینو یکی پس از دیگری سرنگون میشوند .پنجاه سال منتظر این لحظه بودیم . پنجاه سال مبارزه کردیم ، نا امید شدیم ، به مبارزه خود شک کردیم ، ولی سرانجام آن لحظه تاریخی از راه رسید . بن علی رفت . مبارک و خانواده فاسدش دمشان را گذاشتند روی کولشان و دررفتند . قذافی دیوانه که تصمیم گرفته است تا وقتی که مثل سگ کشته شود در لیبی بماند در حال کشیدن نفسهای آخر است . علی عبدالله صالح در یمن پس از سی سال و پس ازاین کشتارهای آخر به پایان خط نزدیک میشود .

ملت ایران لذت فرار شاه ترسو،خائن و دزد را چشید . دیر نیست که سقوط خامنه ای جلاد را نیز شاهد باشیم . آنگاه جشن ما کامل خواهد شد و همراه با سایر ملتهای خاورمیانه طلوع عصر جدید دموکراسی را شاهد خواهیم بود . چقدر گفتند ملتهای خاورمیانه لایق دموکراسی نیستند . چقدر همین اسرائیلیهای فلسطینی کش قمپز در میکردند که ما تنها دموکراسی خاورمیانه هستیم . تمام شد . مقدم دموکراسی در خاورمیانه را گرامی داریم .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

عکس احمد جنتی در کشتی نوح

مارس 18, 2011

اخیرا در حفاریهایی که در قله آرارات ، محل  به خاک نشستن کشتی نوح ، به عمل آمده یک عکس واقعی از کشتی نوح پیدا شده که احمد جنتی را در کنار سایر حیوانات داخل کشتی نشان میدهد . مطابق نوشته زیر عکس ، احمد جنتی در آن زمان  همسن حضرت نوح بوده و در جمع آوری انواع حیوانات به خصوص حیوانات درنده و وحشی و همچنین انواع گاو و الاغ  کمک زیادی به نوح کرده است و بعدها نیز از این حیوانات اهدایی در پر کردن مجالس و شوراهای مختلف در بعضی کشورها استفاده شده است .

به چه زبانی بگویند تورا نمیخواهند؟

مارس 15, 2011

خامنه ای ، ای جلاد ، ای خفاش خون آشام شب ، باز دیدی ؟ چهار شنبه سوری را در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران دیدی؟ مردم ایران دیگر به چه زبانی بگویند تو را نمیخواهند؟ هنوز فرصت باقی است. تا به سرنوشت چائوشسکو و مبارک گرفتار نیامده ای ، دست زن و بچه ات را بگیر و از ایران فرارکن وگرنه سرنوشتی تلخ در انتظارت است ای پیر خرف.

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

حالم به شدت از رسانه های جهانی به هم میخورد، ژاپن و قذافی

مارس 15, 2011

در لیبی فاجعه ای همچون روآندا در شرف وقوع است . قذافی با یک ارتش کامل و مجهز به جان مردم بی دفاع خود افتاده و مشغول قتل عام آنان است و اگر بتواند شهرهای شرق کشور را اشغال کند یک انتقام خونین در انتظار ساکنان آن شهرهاست . اما تمام مطبوعات و تلوزیونهای جهان دوربینهای خود را متوجه ژاپن کرده اند . درست ، ژاپن دچار یک زلزله بزرگ وحشتناک شده است ولی دولت و مردم ژاپن با تکنولوژی خود و با تجربه هزاران ساله ای که از زلزله های متوالی دارند  توان مقابله با این فاجعه طبیعی را دارند و از پس آن برخواهند آمد. تراژدی واقعی در لیبی در حال اتفاق افتادن است ولی هیچکس حتی متوجه آن نیست و فقط وقتی مثل روآندا کار از کار بگذرد و هزاران نفر به قتل برسند ناگهان دنیا متوجه خواهد شد . چرا رسانه های خبری دنیا اینقدر بی مسئولیت هستند ؟ چرا برای فروش بیشتر روی یک واقعه طبیعی که بهتر میتواند مردم را جلب کند متمرکز میشوند و فاجعه اصلی را از یاد میبرند ؟ چرا دامنه زمانی توجه مردم به یک واقعه در حد یک بچه دوساله بیشتر نیست ؟ چرا چند روزی یک خبر جلبشان میکند وبعد باید برایشان خوراک خبری دیگری فراهم کرد وگرنه رسانه ها ضرر خواهند داد و سهامدارانشان ناراحت خواهند شد؟ چرا بشریت هنوز از تاریخ درس نگرفته؟

«دوراندیش»

هیچ حکومتی زن و بچه مخالفان را همراه خودشان دستگیر نمیکند

مارس 15, 2011

این آقای خامنه ای نوبرش را آورده است واقعا . هیچ حکومتی حتی دولتهای سوپر دیکتاتور و توتالیتر استالین و هیتلر هم وقتی یکی از رهبران مخالف را دستگیر میکردند زن و بچه آن طرف را همراهش به زندان نمی انداختند . واقعا ننگ بر حکومتی که آن چنان از مخالفان خود میترسد که باید همه خانواده مخالف را به زندان بیندازد تا خیالش راحت شود . نگاه کنید به موسوی و رهنورد، یا کروبی و زنش و فرزندانش ، یا به زودی هاشمی و دختر و پسرهایش . شاید در تاریخ یک حکومت دیگر از این حیث با این سفاک قابل مقایسه باشد و بس و آن امپراتوریهای قدیم چین است که در آنها رسم و سنت این بود که اگر یک مقام دولتی یا مخالف مورد غضب امپراتور قرار میگرفت نه تنها خودش کشته میشد بلکه همه اعوان و انصار و خانوده اش از زن و بچه و دختر و پسر تا فامیل دور ونزدیک هم به قتل میرسیدند تا مبادا یکیشان فردا به خونخواهی آن کشته برخیزد.

«دوراندیش»

مردم ، شب چهارشنبه سوری از خود دفاع کنید. پیشاهنگ انقلاب ، پس از چهارشنبه سوری تظاهرات را روزانه کنید.

مارس 12, 2011

مردم تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران . در شب چهارشنبه سوری شما در محلات خود هستید و توسط مردم خودی و همسایه ها حمایت میشود . اینجا دیگر خیابان انقلاب و میدان آزادی نیست. مزدوران خامنه ای جرئت حمله به شما در زمین خودتان را ندارند . از مقابلشان فرار نکنید . جوانان هر محله ، هسته های مقاومت مردمی و  دفاع از خود تشکیل دهید و در شب چهارشنبه سوری نگذارید کنترل محله شما را به دست گیرند . در مقابل تلاش آنان برای دستگیری دوستانتان از خود دفاع کنید و این مزدوران را عقب برانید . شما میتوانید . شما در کوی و محله خود هستید و توسط همسایگان و هم محله ای های خود حمایت میشوید .

تظاهرات را بعد از شب چهارشنبه سوری ادامه دهید . سعی کنید تظاهرات را هر روزه کنید . از انقلاب 57 خودمان و از انقلابهای معاصر عرب بیاموزید . تظاهرات روزمره فرسایشی سرانجام هر حکومت دیکتاتوریی را از کار خواهد انداخت . لازم نیست تظاهرات بزرگ باشد . همین که پیشاهنگ انقلاب هر روز در یک نقطه شهر حرکتی کند و باعث شود که حاکمیت نیروهایش را مدام در حالت آماده باش نگهدارد باعث فرسودگی دشمن در میدان جنگ خواهد شد .  این یک «جنگ» است. جنگی آزادیبخش با یک حکومت خونخوار بیگانه که میهن ما را اشغال کرده و در آن باید از تمام تاکتیکتهای یک جنگ دفاعی شهری استفاده شود .

پیشاهنگ انقلاب، روی سخنم با شماست : در این لحظه از تاریخ ایران مردم ایران به شما نیاز دارند . شما موتور محرکه انقلاب هستید و در صورتی که به مقاومت خود ادامه دهید سرانجام توده های وسیعتری از مردم پا به میدان خواهند گذاشت . خسته نشوید و امیدوار بمانید . ایمان داشته باشید  دشمن اشغالگر سرانجام سرنگون خواهد شد .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

هاشمی بی غیرت تر است یا روح الامینی ؟

مارس 11, 2011

نظرخواهی : پسر روح الامینی را زیر شکنجه کشتند و رفت به پابوس رهبر و با بی غیرتی تمام در صف رهبر ماند . به دختر هاشمی گفتند فاحشه و جلوی خانه اش فحش خواهر مادر به جانش کشیدند و بعد با لگد از مجلس خبرگان انداختندش بیرون و با این همه همین دوهفته پبش فتنه را محکوم کرد و گفت همه باید از رهبری پیروی کنیم . به نظر شما کدامیک از این دو بی غیرت ترند و لقب بی غیرت ترین سیاستمدار سده های اخیر ایران را به خود اخصاص میدهند .

اباما نشسته ای تا قذافی ملت خود را قتل عام کند؟

مارس 10, 2011

وقتی تصاویر کشتارهای روز اخیر در لیبی در اخبار نشان داده میشود حیران میشوم . پس این آمریکا با این همه نیروی هوایی کجاست ؟ همین آمریکایی که در دهه 80 کاخ قذافی را به آن راحتی بمباران کرده نشسته و دست روی دست گذاشته تا قذافی تا آخرین نفر مخالفان را با نیروی نظامی قتل عام کند؟ ملت خود را بکشد؟ این همان آمریکایی است که به کوچکترین بهانه ای به عراق حمله کرد با وجود اینکه تمام دنیا مخالف بود و حتی در سازمان ملل هم به زور توانست رای موافق چند کشور را جلب کند . این همان آمریکایی است که ده سال تمام از پروازحتی  یک جنگنده عراقی بر فراز عراق ممانعت کرد . آنگاه همین آمریکا دست روی دست گذاشته و ناظر قتل عام انقلابیان لیبی توسط این دیوانه مخبط و پسرانش است .

اباما وقتی روی کار آمد امیدهای زیادی بر انگیخت . اما متاسفانه در دو سال اخیر در سیاست خارجی نسبتا فلج بوده است . انقلاب لیبی بی تصمیمی و تزلزل ابامارا کاملا آشکار کرد. این بهترین موقعیت است برای آمریکا که با کمک به انقلابیان لیبی برای سرنگونی قذافی خود را در دنیای عرب محبوب کند زیرا اکثر اعراب نیز از قذافی دل خوشی ندارند و خواهان برقراری محدوده ممنوعیت پرواز بر فراز لیبی هستند . ارتش لیبی کوچک و ناتوان است و به راحتی میتوان جنگنده های هوایی آن را زمینگیر کرد ولی اباما دست دست میکند و ناتوان از تصمیم گیری شاهد از دست رفتن یک فرصت تاریخی برای آمریکاست .

«دوراندیش»

اخراج رفسنجانی از مجلس خبرگان پروسه «شعبانیزه» شدن حکومت را تسریع میکند

مارس 8, 2011

من پروسه ای را که اکنون در جمهوری اسلامی در جریان است و سرعت هم گرفته پروسه «شعبان بی مخیزه» شدن حکومت مینامم . این حکومتی است که سخت به خود زنی و خود خوری افتاده و دستپاچه از حرکت مردم ایران مشغول کندن و دور انداختن آخرین قطعات «مغز اندیشنده» خود است . تقریبا تمامی نیروهایی که زمانی عضو «اتاق فکر» یا اندیشه های حکومتگر پس پرده این حکومت بودند یکی بعد از دیگری از میدان خارج میشوند . موسوی و کروبی در بند هستند ، هاشمی هم که با اردنگی از مجلس خبرگان بیرون انداخته شد . هاشمی هرچه باشد همه اذعان داریم که از مغزهای سیاستمدارجمهوری اسلامی بود که با تدبیر و تزویر خود خیلی کارهارا از پیش برد . بدون وجود او  امکان نداشت خمینی لجباز در روزهای آخر جنگ جام زهر را سر بکشد ، یا کلی آخوند مجتهد، ولایت فقیه یک جوجه حجت الاسلام جوان به نام خامنه ای را قبول کنند . اکنون او را نیز از دایره حکومت بیرون انداخته اند و دیگر نمیتوانند از سیاست و تجربه و ذکاوت او برای نظام امور خود استفاده کنند . هر کس که اندک عقلی داشت از این حکومت به بیرون پرتاب شده است . خاتمی خیرخواه رژیم را نیز دیگر تاب ندارند . به جای این گروه ، یک مشت ساندیسخور و «شعبان بی مخ» به تمام معنی به تدریج تمام سکانهای حکومت را به دست میگیرند . انسانهایی که فکر میکنند فقط با زور و فحاشی و کتک و شکنجه میتوان بر یک کشور حکومت کرد . مصباح یزدیها و احمدی نژادها و طائب ها. حاکمیت تام و تمام یک گروه مزدور «بی مخ » در ارگانهای سیاسی و قضایی و نظامی این حکومت یک خبر خوش برای اپوزیسیون ایران است . سرنگونی حکومتی که از سر تا ته آن را این جور آدمها تشکیل میدهند ، که از تفکر و چاره جویی عاجزند، که از سیاست و دانش بی بهر ه اند ، بسی آسانتر از سرنگونی حکومتی است که در راس آن آدمهایی چون رفسنجانی و خاتمی جای داشتند . سقوط هاشمی را به همه دوستان اپوزیسیون تبریک میگویم و امیدوارم هرچه زودترپروسه «شعبان بی مخیزه» شدن حکومت به فرجام نهایی خود برسد .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

هرگردی گردو نیست ، به هر گروه تندرویی نشاید اطمینان کرد . سخنان محرمانه طائب در مورد بعضی اپوزیسیونهای خارج

مارس 7, 2011

به نقل از بولتن محرمانه بسیج مدرسه علمیه الهادی قم : اظهارات طائب در جمع طلاب بسیجی قم ، شنبه 14 اسفند :

بخشی از سخنان این جلاد مزدور خامنه ای سخت عبرت آموز است . باشد که فریب گروههایی را که او میگوید نخوریم . سراغ داریم بعضی از این گروهها را که با ادعای چپ افراطی و نمایندگی کارگران جهان کارشان فقط به هم زدن اجتماعات گروههای اپوزیسیون خارج کشور است :

حجت‌الاسلام طائب در پاسخ به پرسشی پیرامون ارزیابی «رویارویی اطلاعاتی امنیتی سپاه با فتنه»  آنرا موفق ارزیابی کرد و گفت «یکی از نقطه ضعف‌های فتنه‌گران، جاه‌طلبی آنهاست و اصلا این فتنه، فتنه‌ی جاه‌طلبان است و ما هم روی همین کار کردیم؛ مثلا نقطه ضعف موسوی در خارج این است که در سالهای اعدام گسترده ضد انقلاب، نخست‌وزیر بوده است، اگر بخواهد آن دوره را نفی کند، حضرت امام را نفی کرده چون ایشان دستور داده و این باعث می‌شود ارادتمندان امام در داخل کشور که متاسفانه هنوز موسوی را قبول دارند و انحراف او را باور نکرده‌اند از او فاصله بگیرند و اگر هم بخواهد تایید یا سکوت کند اپوزوسیون خارج کشور را که همه بر محور سران فتنه متحد شده‌اند از دست می‌دهد، کافی شماست یکی از این عناصر ضد انقلاب را که هم کینه حضرت امام را به دل داشته باشد و هم جاه‌طلب باشد غیر مستقیم اجیر کنید، پول یک‌ سایتی، چیزی را به او بدهید، تامینش کنید و شیرش کنید که هر روز از آن اعدام‌ها بنویسد و از موسوی و سران فتنه بخواهد اظهارنظر کند، خوب ما این کار را کردیم، گرفت و بین خودشان الان معضل شده است، برنامه‌های دیگری هم داریم که مصداق مکر الهی این انقلاب است

فرخ نگهدار و مهاجرانی سخت در تلاش حفظ جمهوری اسلامی ، مهاجرانی را میفهمم چرا، ولی فرخ نگهدار؟

مارس 7, 2011

از مهاجرانی انتظاری بیش از این نمیرفت که دست آخر خود ش را به خامنه ای بچسباند چون بوی سقوط جمهوری اسلامی سخت بلند شده و افرادی چون اورا ترسانده . اصلاح طلبان در نهایت اگر قرار بر تصمیم گیری باشد جانب جمهوری اسلامی را خواهند گرفت . ولی فرخ نگهدار چرا دست به چنین خیانت ننگینی زده است ؟ این آدمی که زمانی در تلوزیون با سران جمهوری اسلامی مناظره کرده و دیدگاه چپ را مطرح میکرد و نماینده سازمان فداییان خلق بود چرا تا گردن در گنداب دفاع از خامنه ای و جمهوری اسلامی فرورفته است ؟ حیرانم که بعضی انسانها تا به کجا سقوط میکنند . بعضی از دوستانم میگویند تو سخت میگیری :  فرخ از ابتدا جاسوس جمهوری اسلامی درون سازمان فداییان بوده است، یا اینکه بعدها در خارج  به خدمت  جمهوری اسلامی در آمد ه است ! باورش برایم دشوار است .  درک نمیکنم چگونه و با چه منطقی و از چه دیدی میتواند از چنین رژیم خونریزی حمایت کند و از پشت به جنبش قهرمانانه ملت ایران خنجر بزند. تا کنون هرگاه از لزوم مصالحه با خامنه ای سخن میگفت میگفتم کم مایه است و سواد سیاسی درستی ندارد و متوجه نیست چه میگوید و  یک زمانی چریک بوده و خواهان مبارزه مسلحانه و حالاتوبه کرده و مثل خیلی توبه کنندگان از آن طرف بام افتاده و زیاده روی میکند . ولی با مصاحبه اخیرش دارم شک میکنم شاید دوستان من پر بیراه نمیگویند و فرخ روابطی آن چنانی با جمهوری اسلامی دارد . مایه تاسف است که رهبران فعلی این جوانان قهرمانی که در ایران ما با دست خالی و سینه های برهنه جلوی گلوله های مزدوران خامنه ای میروند چنین آدمهایی باشند که آشکارا و بی شرمانه دم از معامله با خامنه ای بزنند . هرچه زودتر سایر گروههای مبارز خارج ایران باید اختلافها را کنار گذاشته و در یک شورای رهبری مشترک و متحد گرد آیند تا جنبش قدرتمند درون ایران یک رهبری مصمم و قاطع بیابد و گرنه با چنین رهبران بی ما یه ای که من میبینم کارمان با کرام الکاتبین است .

«دوراندیش»

سخنان اخیر مهاجرانی : اصلاح طلبان از خیزش انقلاب سبز به هراس افتاده اند

مارس 6, 2011

سخنان خیانت بار اخیر مهاجرانی که سرانجام چهره واقعی او را بر مردم ایران آشکار کرد یک امر را آشکارا نشان میدهد . اصلاح طلبانی از قماش خاتمی و مهاجرانی از خیزش انقلاب سبز به هراس افتاده اند . تا وقتی که میتوانستند این خیزش ملیونی را در حیطه «رای من کجاست » محدود کنند و مردم را به زور به خانه ها بازگردانند و با پشتیبانی نیروی مردمی با حکومت چانه بزنند تا سهمی از جمهوری اسلامی به آنان نیز برسد ، جنبش را قبول داشتند اما اکنون که جنبش سبز به تدریج تبدیل به انقلاب سبز میشود و خواهان سرنگونی کل نظام است اصلاح طلبان به هراس افتاده اند . ببر از قفس بیرون آمده و دیگر از ضربات شلاق آنان اطاعت نمیکند بلکه اراده خود را به منصه ظهور میرساند . جنبش سبز در حال بیرون آمدن از زیر چادر اصلاح طلبان است،  رادیکالتر میشود  و به زودی تبدیل به یک انقلاب راستین خواهد شد : انقلاب سبز.  در روزها و ماههای آینده به تدریج که انقلاب گسترده تر میشود باید منتظر برافتادن نقاب از چهره سایر اصلاح طلبان نیز باشیم . وقتی مطمئن شوند که دیگر سکاندار این کشتی  نیستند همه یک یک مانند مهاجرانی به صف جمهوری اسلامی خواهند پیوست یا حداقل اینکه کنار خواهند کشید . آیا از خاتمی که در ختم جلاد جمهوری اسلامی لاجوردی حاضر شده بود انتظار دارید تا پایان با  انقلاب سبز بماند؟؟؟

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

لزوم نامیدن یکی از تظاهرات جنبش سبز به عنوان تظاهرات همبستگی با ملیتهای ایران (دوراندیش)

مارس 6, 2011

بیایید یکی از تظاهرات جنبش سبز را «تظاهرات برای همبستگی با ملیتهای ایران و آزادی زبان » نام نهیم . آذربایجان و کردستان قهرمان هنوز آن طور که باید به جنبش سبز نپیوسته اند . یادمان نرود که جنبش مشروطه و انقلاب 57 با همبستگی همه ملیتهای ایرانی صورت پذیرفت و به عنوان مثال در جنبش مشروطه آذربایجان پیشگام انقلاب بود. ما اکنون تظاهرات 17 اسفند را تظاهرات همبستگی با نیمی از مردم ایران ، زنان ، که زیر ستم مظاعف جمهوری اسلامی هستند نام نهاده ایم تا آنان به تمامی وارد جنبش شوند . به نظر من بسیار ضروری است که کمیته هماهنگی جنبش سبز یکی از تظاهرات آینده را تظاهرات همبستگی با ملیتهای ایران نام نهد و همکاری همه آنان را خواستار شود . اگر ترکها کدورتی از برادران پارسی زبان خود به دل دارند این تظاهرات به آنان نشان خواهد داد که جنبش سبز برای آزادی زبان و فرهنگ آنان ارزشی در خور قائل است و فقط در ایرانی آزاد و دموکرات و پس از سقوط جمهوری اسلامی است که به این آزادی دست خواهند یافت . اگر یک روز خاص برای این تظاهرات در نظر بگیریم ضربه ای قاطع و کوبنده به جمهوری اسلامی خامنه ای وارد آورده ایم چون تا کنون عمال خامنه ای با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن  و تبلیغات زهرآگین خویش توانسته اند با موفقیت تمام از پیوند ترکها و کردها به جنبش دموکراسی ایران جلوگیری کنند.

«دوراندیش»

ما ایرانیان همیشه به اهداف انقلاب خود دست یافته ایم ، اینبار نیز دست خواهیم یافت

مارس 5, 2011

در سال 57 هدف انقلاب برای همه روشن بود ، همه میدانستیم چه میخواهیم و آن را نیز به دست آوردیم ، سه هدف اصلی انقلاب 57 این بود:

1. اولین و اصلیترین هدف انقلاب این بود که میخواستیم شاه برود: که رفت .

2. استقلال : از وابستگی به آمریکا و انگلیس پس از صد و پنجاه سال ضعف و وابستگی حکومت به جان آمده بودیم و استقلال میخواستیم . به استقلال کامل دست یافتیم طوری که اکنون دولت فعلی ایران خط هیچکس را نمیخواند و نمیتوان مانند دولت مصر یا شاه رویش تاثیر گذاشت . در واقع بیش از حد مستقل شده ایم .

3. چه چپ و چه راست دیکتاتوری میخواستیم . میخواستیم خون جاری شود و همه وابستگان حکومت شاه اعدام شود . دنبال یوتوپیا بودیم و فکر میکردیم با خشونت انقلابی میتوان به آن یوتوپیا دست یافت . چپ دنبال دیکتاتوری پرولتاریا بود و راست دنبال دیکتاتوری خلافت و ولی فقیه و اسلام. هیچکس صحبت از دموکراسی نمیکرد و همه از راست و چپ دموکراتها را لیبرالهای خائن مینامیدند . به آنچه میخواستیم رسیدیم . یک دیکتاتوری کامل انقلابی خونریز بیرحم .

اما اکنون چه میخواهیم:

1. خامنه ای برود ، ولایت فقیه حذف شود و جمهوری اسلامی سرنگون شود

2. همه از چپ تا راست خواهان برقراری دموکراسی و مخالف با دیکتاتوری هستیم . همه لیبرال شده ایم ، مخالف مجازات اعدام و خواهان تصمیم گیری برای آینده مملکت از طریق صندوق رای و این همه به خاطر تجربه تلخ دیکتاتوری انقلابی سی سال اخیر.

مطمئن باشید به این خواسته نیز خواهیم رسید . همانطور که انقلاب سال 57 به سه هدف اصلی خود رسید ، جنبش سبز نیز به این دو هدف اصلی دست خواهد یافت .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

حکومتی که پایان عمرش نزدیک شده باشد به «خودخوری » می افتد

مارس 4, 2011

موسوی و کروبی رفتند . هاشمی نیز دارد میرود . همه اطرافیان خامنه ای یکی پس از دیگری سقوط میکنند . حکومت جمهوری اسلامی واقعا به خود خوری افتاده . پاره های تن خودش را با دندان میکند و دور می اندازد . خود را به دست خود میزند و مجروح میکند . قمه را برداشته و به جان خود افتاده  و بدن خود را شرحه شرحه میکند .  جلوی این کار را نیز نمتیواند بگیرد . موریانه خودخوری به جان حکومت افتاده و کم کم تا بالاترین مقامات حکومت نیز خواهد رسید . خامنه ای نیز باید منتظر باشد تا دیر یا زود حسابش را برسند .

«دوراندیش»

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار ، سقوط خاندان هاشمی

مارس 4, 2011

پسر هاشمی هم از ریاست مترو استعفا داد . آقای هاشمی ، آنوقت که جیک جیک مستانت بود ، یاد زمستانت نبود؟ آقای هاشمی ، دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد . همه دیکتاتورها دیر یا زود سقوط میکنند .آنگاه که دستور کشتار مخالفان حکومت در خارج از ایران را صادر میکردی ، هزاران نفر را در زندان اوین تیرباران میکردی ، جنگ با عراق را بیهوده هشت سال طول میدادی ، به فکر این روزها بودی ؟ آن موقع که ملیاردها دلار از ثروت مملکت را خودت و بچه هایت به جیب میزدند هیچ فکر میکردی روزی به آخر خط خواهی رسید طوری که  دخترت را در یک امامزاده فاحشه بنامند و فیلمش را روی اینترنت بگذارند ، جلوی در کاخت شعار مرگ بر هاشمی سر دهند و رقیب برایت در ریاست مجلس خبرگان بتراشند ؟ حالا بردار دستمال را و دائم از ذکاوت و بصیرت رهبر تعریف کن و بر فتنه بتاز . آب رفته به جوی باز نمیگردد . بر تو نیز همان رفت که دیر یا زود بر خامنه ای و احمدی نژاد خواهد رفت ، که بر مبارک و بن علی و شاه و قذافی و چائوشسکو رفت .

«پیروزی ملت ایران بر دیکتاتورها نزدیک است »

«دوراندیش»


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: