Posts Tagged ‘زبان’

لزوم نامیدن یکی از تظاهرات جنبش سبز به عنوان تظاهرات همبستگی با ملیتهای ایران (دوراندیش)

مارس 6, 2011

بیایید یکی از تظاهرات جنبش سبز را «تظاهرات برای همبستگی با ملیتهای ایران و آزادی زبان » نام نهیم . آذربایجان و کردستان قهرمان هنوز آن طور که باید به جنبش سبز نپیوسته اند . یادمان نرود که جنبش مشروطه و انقلاب 57 با همبستگی همه ملیتهای ایرانی صورت پذیرفت و به عنوان مثال در جنبش مشروطه آذربایجان پیشگام انقلاب بود. ما اکنون تظاهرات 17 اسفند را تظاهرات همبستگی با نیمی از مردم ایران ، زنان ، که زیر ستم مظاعف جمهوری اسلامی هستند نام نهاده ایم تا آنان به تمامی وارد جنبش شوند . به نظر من بسیار ضروری است که کمیته هماهنگی جنبش سبز یکی از تظاهرات آینده را تظاهرات همبستگی با ملیتهای ایران نام نهد و همکاری همه آنان را خواستار شود . اگر ترکها کدورتی از برادران پارسی زبان خود به دل دارند این تظاهرات به آنان نشان خواهد داد که جنبش سبز برای آزادی زبان و فرهنگ آنان ارزشی در خور قائل است و فقط در ایرانی آزاد و دموکرات و پس از سقوط جمهوری اسلامی است که به این آزادی دست خواهند یافت . اگر یک روز خاص برای این تظاهرات در نظر بگیریم ضربه ای قاطع و کوبنده به جمهوری اسلامی خامنه ای وارد آورده ایم چون تا کنون عمال خامنه ای با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن  و تبلیغات زهرآگین خویش توانسته اند با موفقیت تمام از پیوند ترکها و کردها به جنبش دموکراسی ایران جلوگیری کنند.

«دوراندیش»

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: