Posts Tagged ‘سوریه’

ما ایرانیها و آن اعراب

اوت 20, 2011

ما ایرانیها دلمان خوش است که از عربها بهتریم . البته شکی نیست که این نژاد پرستی محض است و به هیچوجه چنین طرز تفکری درست نیست . ولی خوب در همین بالاترین و سایر سایتهای ایرانی به وفور خوانده  ایم و از دوستان شنیده ایم که عربها به پای ایرانیها نمیرسند . به خصوص این امر را من در سلطنت طلبان و معتقدان به نژاد آریایی زیاد میبینم . البته این تخم لق نژاد آریایی را رضا شاه در دهان ما شکاند چون میخواست خودش را به هیتلر بچسباند ، وگرنه در این فلات ایران در طی پنج هزار سال پیش انواع اقوام وارد شده اند که فقط یکی از آنان آریایی بوده اند .

 به هر حال فکر میکنم با انقلابات اخیر دنیای عرب ما ایرانیها درس خوبی گرفتیم . حالا به نظر می آید که اعراب خیلی از ما با غیرت تر هستند . وقتی به شهامت و شجاعت بی همتای مردم سوریه مینگرم ، یا یمنیها ، یا اهالی لیبی ، شرمم میشود . ما اولین انقلاب مدرن خاورمیانه را بر پا کردیم . ما اولین کشوری بودیم که نفتمان را ملی کردیم . ما ایرانیها را اما چه شده است که اکنون ساکت نشسته ایم و ناظر دلیری بی پایان همسایگان عربمان هستیم اما خودمان عین خیالمان نیست که هموطنانمان استخوانشان زیر چکش جمهوری اسلامی له میشود . نه تکانی میخوریم ، نه اعتراضی . دلمان خوش است که پولی در آوریم و کنج خانه ماهواره مان را تماشا کنیم

Advertisements

سوریه : صد رحمت به شاه و جمهوری اسلامی

اوت 15, 2011

بابا صد رحمت به شاه و جمهوری اسلامی و معمر قذافی . بشار اسد ، دیکتاتور دیوانه سوریه شهرهای خود را آن چنان مورد حمله شجاعانه ای قرار داده مثل اینکه به شهرهای اسرائیلی حمله کرده است . از هوا و دریا و با نیروهای زرهی تانک و نفربر به شهرهای خود حمله کرده و آنها را گلوله باران میکند و سپس با تک تیراندازان وارد شهر میشود و هرکه را میبیند میکشد . باید به ایشان مدال شجاعت داد . دنیا هم ساکت نشسته و دم نمیزند چون دولت اسرائیل در خفا حامی بشار اسد است و حکومت او را به یک حکومت دموکرات در سوریه ترجیح میدهد . تا کی باید شاهد قتل عام مردم شجاع سوریه باشیم و کاری نکینم ؟

موضع دولت اسرائیل در برابر انقلاب سوریه حمایت از بشار اسد است

ژوئیه 1, 2011

اگر دقت کرده باشید در ماههای اخیر که ملت قهرمان سوریه با دست خالی در برابر آدمکشان مسلح به تانک و توپ بشار انقلاب کرده اند دولت اسرائیل خفقان مرگ گرفته و یک کلمه در مورد حمایت از مردم سوریه حرف نزده . این همان دولتی است که خوراک روزمره اش حمله های سیاسی به دولتها و ملتهای عربی است و روزی نیست که سیاستمدارانش بر علیه اعراب و دولتهای عربی حرفی نزنند .

 اسرائیل تا کنون افتخارش در برابر دولتهای غربی این بود که ما تنها کشور دموکرات منطقه هستیم و اگر شما اسرائیل را از دست بدهید تمام منطقه در در آتش دیکتاتوری عرب خواهد سوخت و جریان نفت از خاورمیانه خواهد خشکید. شما ما را احتیاج دارید که همچون سرباز شما در منطقه عمل کنیم و این دیکتاتورهای خونریز را هر ازگاهی ادب کنیم  . اما حالا که انقلابهای دموکراتیک مصر و تونس خلاف این را ثابت کرده است سران دولت اسرائیل خفقان گرفته اند . آیا شنیده اید اینها حتی یکبار از قیامهای ملتهای عرب بر علیه دیکتاتورها حمایت کرده باشند . خیر! دلیل هم خیلی روشن است .

 اسرائیل نمیخواهد کشورهای منطقه به دموکراسی دست یابند. دیکتاتورهای خونریزی مثل مبارک و بشار دوستان واقعی اسرائیل به شمار میروند چون این کشور را با وجود همه سرکوبهایی که درحق فلسطینیها میکند با رفتار خود روسفید میکنند . اسرائیل عاشق این دیکتاتورهاست . با مترسک کردن آنها برای مردم خودش ملت اسرائیل را به صورت یک ملت مسلح و ضد عرب نگاه میدارد و در عین حال  با انگشت اتهام به سمت آنان گرفتن از دولتهای غربی باج دموکراسی میگیرد .

 اگر اسرائیل واقعا نیت خیری داشت الان باید اولین کشوری می بود که به حمایت از قیام مردم سوریه بر میخاست و سروصدایی بر پا میکرد . ولی خیر، اگر از سنگ صدا در آمد از رهبران اسرائیل و لابی قدرتمند آمریکایی آن هم صدا در آمد . پر بیجا نیست بگوییم که حتی امکان دارد اسرائیل به صورتهای گوناگون و مخفی سعی میکند که قیام مردم سوریه فروکش کند. شاید حتی مستقیما مانند جمهوری اسلامی به آدمکشان بشار کمک هم میکند . به هر حال این دو دولت افراطی منطقه ، جمهوری اسلامی و اسرائیل ، هر دو در دوام حکومت جنایتکار بشار اسد منافع مشترکی دارند .

آخرین اخبار از وضعیت دلخراش مردم سوریه، قتل عام بیرحمانه توسط بعثیها و حمایت جمهوری اسلامی

آوریل 27, 2011

سه روز است که بشار اسد درشهر درعا(و چند شهر دیگردر سوریه ) کشتار میکند . مطابق آخرین اخباری که جسته و گریخته از داخل درعا میرسد . اجساد در خیابانها پراکند ه اند . نیروهای بشار اسد بر بامها مستقر شده اند و به سوی هرکه در خیابان میبینند شلیک میکنند و میکشند . بیمارستان شهر در تسخیر نیروهای بشار در آمده و هرکه برای درمان به سمت بیمارستان بیاید کشته میشود . مغازه ها همه بسته است . آب و غذا در شهر نایاب شده است . خطوط تلفن قطع است . مردم نمیتوانند از شهر فرار کنند چون بشار با نیروهای ارتش خود شهر را محاصر ه کرده و مستقیما به هرکه بخواهد از شهر خارج شود شلیک میکنند . صدها تانک درعا را محاصره کرده اند و خیابانهای شهر در تسخیر نیروهای امنیتی و  تانکهاست . نیروهای بشار خانه به خانه پیش میروند و هرکه را بخواهند دستگیر میکنند .

 این همان فاجعه ای است که حافظ اسد در سال 1982 در  شهر حما بر سر مردم شهر آورد و بیش از بیست هزار نفر را قتل عام کرد . این ارتشی است که به اصطلاح برای نبرد با اسرائیل تجهیز شده ولی مانند ارتش قذافی به جای آن با مردم خود به جنگ برخاسته  .

 رژیم بشار اسد حتی از رژیم صدام نیز خونریزتر و بیرحمتر است.  جمهوری اسلامی از چنین رژیم خونریزی حمایت میکند!

«دوراندیش»

حمایت جمهوری اسلامی از قتل عام مردم بیگناه سوریه به رهبری بشار اسد

آوریل 26, 2011

از سوریه خبر میرسد که تمام وسایل ارتباط جمعی قطع شده است . تلفنهای موبایل ، اینترنت ، حتی بعضی خطوط تلفنی زمینی قطع شده اند . ارتش مشغول قتل عام مردم در شهرهای مختلف است . بشار اسد پسر حافظ اسد نشان داد کم از پدرش ندارد . حافظ اسد در سال 1982 بیش از بیست هزار نفر از مخالفان خود را در عرض چند هفته قتل عام کرد . اکنون بشار دست به کشتاری مشابه زده است . حکومت ایران نیز از او حمایت میکند و چه بسا که تجارب دوسال اخیر را در اختیار او قرار میدهند .

«دوراندیش»

چرا ایران ساکت است و دنیای عرب یکی بعد از دیگری دیکتاتورها را سرنگون میسازد؟

مارس 25, 2011

ما ایرانیها بیش از یکصد سال پیش اولین انقلاب مدرن خاورمیانه را در ایران آغاز کردیم ، خیلی قبل از آن که اعراب از خواب هزار ساله خود بیدار شوند . در صد سال اخیر نیز بارها ، در جنبش ملی کردن نفت و در انقلاب 57 نشان دادیم که در شهامت انقلابی از هیچ ملت دیگری کم نداریم . حیران مانده ام که ما را اکنون چه شده ، که اعراب یکی پس از دیگری دیکتاتورهای مزدور خود را سرنگون میسازند و ما ساکتیم و دست روی دست گذاشته ایم .

آیا برای سال جدید هیچ برنامه ای داریم ؟ آنها هر روز در خیابان هستند ، منتظر هیچ بهانه و فراخوانی نیستند . خیلی ساده ، خیابان را ترک نمیکنند و به خانه ها باز نمیگردند .  اینقدر میمانند تا دیکتاتور سرنگون شود . ما یک تظاهرات میکنیم سپس به خانه ها باز میگردیم و به دیکتاتور فرصت میدهیم تا تجدید قوا کند ، برنامه ریزی کند و با نیروی بیشتر به خیابان بیاید . چرا ما هر روز در خیابانها نیستیم ؟ دیکتاتور را باید فرسود ، و این کار فقط با تظاهرات هر روزه ممکن است و بس . باید تظاهرات کرد و اعتصاب و تحصن . ولی ما ساکت نشسته ایم . با این رهبران و با این برنامه ریزی اگر زودتر از صد سال دیگر به آزادی برسیم هنر کرده ایم .


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: