Posts Tagged ‘مبارک’

چه حالی دارد تماشای سقوط دیکتاتورها

مارس 20, 2011

چه لذتی دارد دیدن سرنگونی دیکتاتورها . خاورمیانه وارد 1848 خود شده است و دیکتاتورها مثل مهر ه های دومینو یکی پس از دیگری سرنگون میشوند .پنجاه سال منتظر این لحظه بودیم . پنجاه سال مبارزه کردیم ، نا امید شدیم ، به مبارزه خود شک کردیم ، ولی سرانجام آن لحظه تاریخی از راه رسید . بن علی رفت . مبارک و خانواده فاسدش دمشان را گذاشتند روی کولشان و دررفتند . قذافی دیوانه که تصمیم گرفته است تا وقتی که مثل سگ کشته شود در لیبی بماند در حال کشیدن نفسهای آخر است . علی عبدالله صالح در یمن پس از سی سال و پس ازاین کشتارهای آخر به پایان خط نزدیک میشود .

ملت ایران لذت فرار شاه ترسو،خائن و دزد را چشید . دیر نیست که سقوط خامنه ای جلاد را نیز شاهد باشیم . آنگاه جشن ما کامل خواهد شد و همراه با سایر ملتهای خاورمیانه طلوع عصر جدید دموکراسی را شاهد خواهیم بود . چقدر گفتند ملتهای خاورمیانه لایق دموکراسی نیستند . چقدر همین اسرائیلیهای فلسطینی کش قمپز در میکردند که ما تنها دموکراسی خاورمیانه هستیم . تمام شد . مقدم دموکراسی در خاورمیانه را گرامی داریم .

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

Advertisements

روش ساختن کوکتل مولوتف همراه با عکسهای مربوطه

فوریه 12, 2011

http://democtatori.blogspot.com/2010/06/blog-post_03.html

مبارک اسعفا داد ، دیکتاتور سرنگون شد ، خامنه ای اکنون نوبت توست

فوریه 11, 2011

هم اکنون اعلام شد که مبارک استعفا داده است . برنامه های مستقیم تلوزیونی شادی عظیم مردم را در مصر نشان میدهد .  خامنه ای اکنون نو بت توست . مردم ایران منتظرند سقوط تو را جشن بگیرند . آماده شو.

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

خامنه ای ، مبارک رفت ، نفر بعدی تو هستی

فوریه 10, 2011

تاریخ در خیابانهای مصر لحظه به لحظه نوشته میشود . ای جلاد ، امروز معلوم شد که مبارک تا چند روز دیگر خواهد رفت . نفر بعدی تو هستی . منتظر 25 بهمن ، روز خشم ملت ایران باش .

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

دیکتاتورها و لولو خرخره

فوریه 7, 2011

25  سال تمام شاه گفت و گفت و دروغ گفت که شما کشورهای غربی به من احتیاج دارید چون جلوی پیروزی کمونیسم در ایران را گرفته ام و آخرش توسط آنتی تز کمونیسم یعنی نیروهای اسلامی سرنگون شد . 30 سال است مبارک به آمریکاییها میگوید شما به من احتیاج دارید تا جلوی پیروزی نیروهای اسلامی را بگیرم و حالا توسط جوانان دموکراسی طلب و آزادیخواه مصر سرنگون میشود. دیکتاتورها همیشه برای بقای خود و اثبات لزوم دیکتاتوری خود به دموکراسیهای غربی دشمنان خیالی را علم کرده اند و از این دشمن خیالی برای غربیها یک لولو ساخته اند . مصر و ایران و آمریکای جنوبی و آسیا هم ندارد . همه مثل همند و متاسفانه اغلب هم دموکراسیهای غربی گول این ادعاهای واهی را میخورند و از دیکتاتور حمایت میکنند.

«دوراندیش»

صد رحمت به زنها

فوریه 5, 2011

اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد مصر را گوش میکنم . آشکارا رادیکالتر از اباما با مسئله آزادی مردم مصر برخورد میکند و چند بار تا کنون خواهان استعفای مبارک شده است حال آنکه اباما با احتیاط بیشتری حرف میزند . سخنان زهرا رهنورد را در ایران گوش میدهم . آشکارا از شوهرش موسوی بسیار رادیکالتر است .  به نظر میرسد زن درد مردم را بیشتر درک میکند و بهتر عکس العمل نشان میدهد . صد رحمت به زنها .

«دوراندیش»

من میگم نره تو میگی بدوش ؟ اندرحکایت اصلاح طلبان و انتظارات ما ! (دوراندیش)

فوریه 3, 2011

خطابم به آن دسته از دوستانی است که آه و ناله شان از دست موسوی و خاتمی و کروبی بلند است ، به خصوص پس از انقلاب در تونس و مصر . خطابم به خودم هم هست که باید یک واقعیت ساده را بپذیریم :

موسوی چند بارباید بگوید  عصر طلایی خمینی و اصلاح در جمهور ی اسلامی و جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم تا ما موضع او را بفهمیم و باور کنیم ؟  بابا این نره تو هی میگی بدوش !  از اصلاح طلبان بیش از این برنمی آید ما و شما چه انتظاری از آنان داریم ، کاری را که نمیتوانند بکنند و ادعا هم ندارند که میکنند ؟ اصلاح طلبان ساختار شکن نیستند . حتی اسمشان هم نشان میدهد که آنها جمهور ی اسلامی را قبول دارند و فقط میخواهند آن را «اصلاح » کنند (خانه از پای بست ویران است ،خواجه در بند نقش ایوان است) . پتانسیل اصلاح طلبان همین است و بس .  حکومت هم به همین دلیل به ترکیبشان دست نزده و رهبران اصلی آنها را دستگیر نکرده چون خوب میداند که اصلاح طلبان خدای فرصت سوزی هستند و پتانسیل همه جنبشهای دوران اخیر از زمان ریاست جمهوری خاتمی تا به حال را بر باد داده اند.

اما این دلیل نمیشود که آنها را تخطئه کنیم یا بخواهیم از جبهه متحد جنبش سبز خارج شوند . همانطور که آنها شکسته بسته میگویند که گروههای دیگر را درون جنبش قبول دارند (به خصوص دقت کنید به بیانیه های اخیر موسوی و به خصوص سخنان زهرا رهنورد رادیکالترین اصلاح طلب موجود) ما هم باید آنها را قبول داشته باشیم و تخطئه نکنیم . تکرار میکنم که خود اصلاح طلبان بارها گفته اند که خواهان سرنگونی این نظام نیستند منتها ما نمیخواهیم اینرا قبول کنیم و چشم بر واقعیت میبندیم و میخواهیم به خود بباورانیم که موسوی و کروبی گاندی هستند ، یا لنین ، یا ماندلا ، یا حتی لا اقل خمینی که ساختار شکن بود و دل و جرئتش را داشت که مستقیم با حکومت شاه در بیفتد و بی رودربایستی خواستار رفتن آن شود. از هرکس تا آن حد انتظار میرود که بتواند بر آورده کند و توان اصلاح طلبان نیز همین است نه بیشتر . در شرایط فعلی و تحت حکومت توتالیترو فاشیستی جمهوری اسلامی ، اصلاح طلبان

هم تا آن حد که ضربه گیر این حکومت میشوند و زیر سایه آنها سازمانهای رادیکالتر و گروههای مستقل جامعه مدنی میتوانند رشد کنند به درد میخورند و نقش خود را ایفا میکنند . یادمان نرود که در زمان خاتمی بود که برای اولین بار پس از دهه سیاه شصت روزنامه های مستقل شکل گرفتند و سازمانهای مستقل اجتماعی ایجاد شدند . پس ، اصلاح طلبان را طرد نکنیم ، از پتانسیل آنان استفاده کنیم و در  عین حال از آنان نخواهیم و انتظار نداشته باشیم آنی باشند که نیستند که بیشترین ضربه و لطمه به جنبش سبز را این انتظار و خواست بیهوده زده است . ما خودمان باید رهبریت مستقل جنبش سبز را ایجاد کنیم نه اینکه از موسوی بخواهیم یک ماندلا یا گاندی باشد.

«پیروزی نزدیک است»

«دوراندیش»

مبارک ننگ بر تو باد

فوریه 3, 2011

میتوانستی راحت و آسوده باروبندیلت را ببندی و بروی عربستان سعودی ، ولی خود را در این روزهای آخر آنچنان بدنام کردی که محال است ملت مصر دیگر تورا ببخشند و حتی سابقه خدمات خود در جنگ علیه اسرائیل را نیز بر باد دادی . احمق ، از سرنوشت شاه و چائوشسکو و سایر دیکتاتورها درس بگیر.

«دوراندیش»

چرا دیکتاتورها اینقدر احمقند؟ (دوراندیش)

فوریه 2, 2011

بسیجیها و ساندیس خواران مبارک به مردم بی دفاع در مصر حمله کرده اند و به روی آنها آتش گشوده اند . چرا دیکتاتورها اینقدر احمقند؟ کسی نیست به این مبارک بگوید که بابا جان ، تو دیگر کارت تما م است ، بیشتر خودت را بدنام نکن که مجبور شوی با آبرو و افتضاح میدان را خالی کنی و فرار کنی . هنوز این فرصت را داری که با اندکی آبرو بارو بندیلت را ببندی و فرار کنی ، ولی یکی دوبار دیگر از این کارها بکنی نه تنها آتش انقلاب بیشتر زبانه میکشد و این برای آینده مصر بد است چون گروههای رادیکالتر مثل اخوان المسلمین روی کار می آیند ، برای خودت هم که بدتر است. تو هنوز قبول نکرده ای که کارت تمام است ؟ چرا دیکتاتورها اینقدر احمقند؟

«دوراندیش»

محموله ساندیس به مصر رسید (دوراندیش)

فوریه 2, 2011

از مصر خبر میرسد چندین تانکر حامل ساندیسهای اهدایی امام خامنه ای امروز با عبور از کانال سوئز در بندر اسکندریه پهلو گرفته و تخلیه شده اند . پس از استعمال ساندیسها اوباش و چماقداران و بسیجیهای مبارک با چوب و چماق و قمه و زنجیر به جان تظاهر کنندگان در میدان تحریر در قاهره افتاده اند و نبرد هنوز ادامه دارد . امیدواریم آقا امام خامنه ای هر چه زودتر به درک اعلی واصل شوند و سایه نحس خود را از سر ملت ایران وسایر ملتهای منطقه بردارند.

«دوراندیش»

میدان اسقلال مصر ، میدان آزادی تهران ، بیایید دوباره شروع کنیم

فوریه 1, 2011

ما میتوانیم . ملت ایران میتواند . ما سال پیش میدان آزادی را پر کرده بودیم و اکنون نیز میتوانیم . بیایید دوباره شروع کنیم دست در دست و با امیدی دوباره . رهبران انقلاب سبز ،فراخوان تظاهرات دهید ، تحصن ، اعتصاب سراسری . اپوزیسیون خارج کشور ، متحد شوید ، یک کمیته سراسری مبارزه برای دموکراسی در ایران تشکیل دهید ، یک شورای رهبری از افراد خوشنام و شناخته شده انتخاب کنید و اگر اصلاح طلبان نمیخواهند رهبری را در دست گیرند و از سرنگونی جمهوری اسلامی اکراه دارند شما رهبری مبارزه را از خارج  کشور  بر عهده گیرید. ما میتوانیم ،اگر رهبرانی مصمم مثل رهبران انقلاب مصر داشته باشیم .

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

تاسوعا و عاشورای 57 امروز در مصر

فوریه 1, 2011

تاسوعا و عاشورای 57 در تهران یادتان هست ؟ میشد کیلومترها فقط روی سر مردم راه رفت . تمام خیابان انقلاب تا میدان آزادی پر از مردم بود که شانه به شانه راه میرفتند و سقوط شاه را میخواستند . میگویند شاه از آن بالا از هلکوپتر تظاهرات را تماشا کرد و وقتی از هلکوپتر پیاده شد یک مرد درهم شکسته بود . لگدی به بدنه هلکوپتر زده بود و گفته بود : اینها تمام این مدت به من دروغ میگفتند (مقصودش چاپلوسان و کاسه لیسان دوروبرش بود ). امروز مبارک آن حال را دارد . اما اگر در ایران یکسال طول کشید تا به آن تظاهرات رسید در مصر هفت روز کافی بود چون ارتش مصر جانب مردم را گرفت . اصلا دلم نمیخواهد امشب جای مبارک باشم . هیچ نمیشود فکر کرد در این لحظات چه احساسی دارد . در عرض هفت روز از اوج تخت فرعونی مصر به زمین خوردن آسان نیست . تازه داشت موقعیت را برای جانشینی جمال جانش آماده میکرد و حالا باید بار و بندیلش را ببندد و برود عربستان سعودی .

چرا دیکتاتورها درس نمیگیرند ؟؟؟ چرا خامنه ای الان نگاه نمیکند که چه سرنوشتی در انتظارش است؟ درست است که با بودن موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در راس جنبش سبز خطر سرنگونی او و جمهوری اسلامی را تهدید نمیکند ولی رهبری همیشه دست اینها نخواهد ماند و سر انجام نیروهای مصلحتر و رادیکالتری رهبری را به دست خواهند آورد که در جنایات دهه شصت شرکت نداشته اند(به قول ما ایرانیها  کو… گ… نیست )  و جرئت خواهند کرد که خواهان سرنگونی کل رژیم شوند .

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

چقدر تماشای سقوط یک دیکتاتور زیباست

ژانویه 31, 2011

آیا این زیباترین صحنه دنیا  نیست ؟ آنگاه که میبینی یک دیکتاتور کبیر سقوط میکند ، دمش را میگذارد لای پایش و فرار را برقرار ترجیح میدهد؟ هرگز 26 دی ماه وقتی رادیوی تهران ساعت دو اعلام کرد که شاه از ایران رفته فراموش نمیکنم . تمام تهران تبدیل به یک صحنه جشن بزرگ شد که ساعتها و ساعتها ادامه یافت . آنگاه که حکومت توتالیتر شوروی سقوط کرد . وقتی چائوشسکو فرار کرد . و اکنون تماشای سقوط فرعون مصر که قطره قطره ذوب میشود و از بین میرود . سقوط خامنه ای و احمدی نژاد را نیز دیر یا زود شاهد خواهیم بود.

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش»

مهندس ، تلوزیونت روشنه؟

ژانویه 31, 2011

تلوزیون رو تماشا میکنی مهندس ؟ تظاهرات مصریها را میبینی؟ میدان استقلال رو میبینی؟ میبینی که از میدون خارج نمیشن ؟ میبینی که تحصن کردن و میگن تا مبارک نره ما هم بیرون نمیریم ؟ یادت میاد تو انقلاب 57 بهشتی و دیگران در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند و چه جمعیت عظیمی میومد اونجا هر روز و چقدر به پیروزی انقلاب کمک کرد؟ اصلا انقلاب 57 و تکنیکهاش یادت مونده مهندس ؟ آیا خمینی  و بازرگان و سایر سران انقلاب  منتظر اجازه وزارت کشور میموندند که فرمان تظاهرات و اعتصاب بدهند؟ آیا آنها از مردم میخواستند به خانه هایشان برگردند مبادا شهید و کشته بدهند؟ و یا میگفتند که برای پیروزی انقلاب شهید و کشته هم لازم است و چاره ای نیست .

تو همین مدتی که شما منتظر اجازه وزارت کشور موندی در دوسال اخیر دیدی در قرقیزستان و تایلند و تونس و حالا مصر مردم چه کار کردن ؟ آیا اونها منتظر اجازه وزارت کشور موندن ؟ آیا اونها به مردم گفتند به خونه ها تون برگردین چون ممکنه خون از دماغ کسی جاری بشه ؟ ندیدی در تایلند تظاهرات رو تبدیل به تحصن دراز مدت کردن ؟ یونان رو دیدی که تظاهرات و تحصن کردن و به نتیجه هم رسیدند ؟

مهندس اگر انقلاب 57 یادت رفته ، اگر قرقیزستان یادت رفته ، لااقل حالا از آتلیه نقاشیت بیا بیرون ، تلوزیونت رو روشن کن و ببین مردم مصر چه کار میکنند . ببین رهبرانشان چه کار میکنند . بدون اینکه منتظر اجازه وزارت کشور بشوند یا بخواهند خودشون رو قاطی تظاهرات دولتی کنند از مردم خواسته اند فردا در یک تظاهرات ملیونی شرکت کنند . تحصن در میدان استقلال قاهره رو که همون میدون آزادی خودمونه تشویق میکنن و خواستار یک اعتصاب سراسری شدند . مهندس ، چرا اون موقع که سه ملیون مردم در خیابانهای پایتخت بودند نخواستی ازشون که میدون آزادی رو ترک نکنند و همونجا بمونند؟ اون موقع که مردم داغ و آماده بودند چرا درخواست اعتصاب سراسری نکردی؟ مهندس چه جوابی داری بدی؟ فردا ، فردای تاریخ ، این ملتی که سال 88 اینقدر شهید و کشته دادند و هنوز در زندانها زیر شکنجه هستند و اعدام میشوند  این سوالها را از شما خواهند پرسید . چه دارید بگویید؟

«پیروزی (مردم مصر) نزدیک است » (پیروزی ایرانیان را نمیدانم )

«دوراندیش»

رهبران جنبش سبز یاد بگیرند : روز چهارم تظاهرات ، و درخواست اعتصاب سراسری در مصر

ژانویه 31, 2011

بامداد امروز در مصر رهبران جنبش دموکراسی درخواست یک اعتصاب سراسری کرده اند . هنوز چهار روز از شروع تظاهرات نگذشته است . چقدر آن موقع که ملیونها نفر در خیابانهای تهران بودند از اصلاح طلبان خواستیم درخواست اعتصاب سراسری کنند . تظاهرات در خیابانها همراه با اعتصاب سراسری صد در صد منجر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی میشد ، ولی خوب ، اصل نظام لطمه میخورددیگر، نمیشد درخواست اعتصاب کرد.

آخرین خبر : البرادعی به جمع تظاهرکنندگان در میدان استقلال قاهره پیوست

ژانویه 30, 2011

آخرین خبر حاکی است که البرادعی به جمع تظاهرکنندگان در میدان استقلال  قاهره پیوست و اعلام کرده است که تا برکناری مبارک تظاهرات ادامه خواهد یافت . مردم قاهره و سایر نقاط مصر با نادیده گرفتن ممنوعیت عبور و مرور شبانه در تمام شهرهای مصر حضور دارند و به تظاهرات خو د ادامه میدهند . یاد جوکی می افتم که بعد از تظاهرات تاسوعا و عاشورا در سال 57 برای حکومت نظامی شاه ساخته بودند :»به دستور ارتش  تجمع بیش از یک ملیون نفر اکیدا ممنوع است «. این تظاهرات در حال تبدیل  شدن به یک تحصن دائمی در میادین اصلی قاهره و شهرهای مهم مصر  است و به ظاهر برای دولت مصر مشکل خواهد بود این تحصن را درهم شکند . کاش پارسال تظاهرات ملیونی تهران را هم تبدیل به تحصن شبانه روزی در سطح شهر میکردیم ، کاش !

«دوراندیش»

میسوزم و آتش میگیرم

ژانویه 30, 2011

میسوزم و آتش میگیرم وقتی تظاهرات موفق مردم تونس و مصر را میبینم . میسوزم و آتش میگیرم برای اینکه میدانم ما مردم ایران از اینها دلیرتریم . برای اینکه میدانم ما بیشتر مستحق آزادی هستیم . ما تحصیلکرده تریم . ما فرهنگ قویتری داریم . ما جوانانمان سال پیش با سینه سپر و دست خالی جلوی گلوله بسیجیهای آدمکش رفتند و دم نزدند و شهید راه آزادی شدند . ولی ای خدا چه بگویم از موسوی و کروبی و رهبران اصلاح طلب که سه ملیون نفر را در خیابانهای تهران داشتند که برای آزادی حاضر بودند جان خود را فدا کنند و چگونه این نیروی عظیم را به هدر دادند و مردم را به خانه هایشان باز گرداندند . نمیدانم فردا تاریخ در مورد این آدمها چه قضاوتی میکند . شاید تاریخ قضاوت خود را از نقش خونبار آنها در دهه شصت قبلا کرده باشد ولی یکبار دیگر به آنان فرصتی داده شده بود تا شاید نام خود را بشویند و پاک کنند اما آنان این فرصت تاریخی را از دست دادند . نه تنها نتوانستند نام خود را پاک کنند بلکه با هدر دادن آن نیروی عظیم به آینده ایران خیانت کردند .

یک ویدئو کلیپ بسیار زیبا از دوروز اول انقلاب در مصر

ژانویه 30, 2011

برای ایرانیان داخل ایران ، از اینجا دیده یا دانلود کنید :

http://www.4shared.com/video/tSH723v2/The_Most_AMAZING_video_on_the_.html

 

آدرس اینترنتی در یو تیوب :

http://www.youtube.com/watch?v=ThvBJMzmSZI&feature=player_embedded

 

تصمیم گرفته ایم یک چند هفته ای برای استراحت به خارج از ایران برویم

ژانویه 30, 2011

چقدر وقایع این روزهای مصر مرا به یاد انقلاب 57 می اندازد . منتها سرعت وقایع در مصر خیلی خیلی سریعتر از انقلاب 57 است . آنجا هم با و جود اینکه ارتش خیلی جنایت کرد ولی مردم دائم برای ارتشیها میخواندند » برادر ارتشی ، چرا برادر کشی » البته ارتش در ایران هرگز از لحاظ تاریخی مثل مصر محبوب نبوده است . در مصر ارتش سابقه ناصر و سه جنگ ملی با اسرائیل رادارد و مردم مصر تصویر دیگری از ارتش خود در ذهن دارند . ولی رفتار متفاوت مردم با ارتش و پلیس که هم در تونس و هم در مصر شاهد بودیم در ایران نیز کمابش مشهود بود . در ایران هم پس از مدتی که شاه پلیس را به مقابل مردم فرستاد خیلی سریع پلیس در هم شکست و برای یکسال این ارتش بود که در مقابل مردم ایستاد و کشتار کرد . در مصر اما این امر خیلی زودتر اتفاق افتاد و هنوز هیچ نشده ارتش به خیابانها آمد . شاید به این خاطر که دولت مصر پول مفت نفت ندارد که بریزد توی حلق ساواک و پلیسش و ارتشیهای بالا رتبه اش .

اما جالبترین قسمتش آنجاست که شاه سرانجا م بعد از وول زدنهای زیاد و همه گونه کشتار و آزمایش همه نوع دولت نظامی و غیر نظامی برای سرکوب مردم و فرار از مخمصه ای که درش گرفتار شده بود ،  وقتی دید کار از کار گذشته بختیار را آورد سر کار یعنی برای اولین بار قبول کرد کسی با قدرتی مشابه خودش به قدرت برسد . این کار در ایران یکسال و نیم طول کشید ولی در مصر بیش از سه روز طول نکشید که مبارک مجبور شد برای اولین بار پس از سی سال یک معاون رئیس جمهور روی کار بیاورد (البته این بابا آدم را بیشتر یاد ازهاری بدبخت می اندازد تا بختبار ولی به نظر می آید معجونی از هردوست).

وقایع مصر به صورت عجیبی فرم یک فیلم وقایع انقلاب ایران را دارد که خیلی خیلی سریع آن را نشان میدهند . چیزی که در ایران یکسال و نیم طول کشید در مصر فقط سه روز وقت میخواست تا به اینجا برسد . شاید چون مبارک هرگز نتوانست به حد قدرت و دیکتاتوری شاه د ر ایران برسد . شاید چون مبارک پول مفت نفت را ندارد که مثل شاه خرج ارتش و ساواک کند .

حالا آیا باید منتظر آن روز تاریخی باشیم ؟ آن روز که شاه آمد جلوی دوربین و  با صدای لرزان و در حالی که سعی میکرد جلوی گریه اش را بگیرد  به خبرنگار تلوزیون گفت : «تصمیم گرفته ایم یک چند هفته ای برای استراحت از کشور خارج شویم » . میگویند به بختیار التماس کرده بود که به کیش برود ولی بختیار گفته بود اگر به کیش بروی باز وضع در خیابانها همین آش و همین  کاسه خواهد بود و این مردم به کمتر از خروج تو از ایران رضایت نخواهند داد . اگر سرعت وقایع در مصر این است که من میبینم آیا مبارک در همین چند روز آینده جلوی دوربین همین را خواهد گفت و بعد مثل همه رهبران فراری عرب و مسلمان به عربستان سعودی خواهد رفت ؟ و یا آیا تصمیم دیوانه واری خواهد گرفت که ارتش را به جان مردم در خیابانها بیندازد ؟ با فیلمهایی که از مصر میبینیم همبستگی این ارتش با مردم خیلی بیشتر از همبستگی ارتش شاه با مردم ایران است . آن ارتش پول نفت خورده بود و فربه شده بود و بسیار به شاه وفادار بود . به نظر نمی آید ارتش مصر چنین حسی نسبت به مبارک داشته باشد .

باید منتظر ماند و دید .

«دوراندیش»

عکس کشته شدن جوان مصری در تظاهرات دیروز مصر توسط گلوله نیروهای امنیتی مبارک

ژانویه 29, 2011

لحظه مرگاین عکس که از روی یک کلیپ ویدئوی تلفن موبایل تهیه شده لحظه به خاک افتادن و مرگ یک جوان مصری را که آماج گلوله های نیروهای امنیتی مبارک قرار گرفته است نشان میدهد . شما را یاد چه سالی و چه جنبشی می اندازد؟


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: